Image1\

Phần mềm quản lý cây xanh

 

Tên giải pháp phần mềm         PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÂY XANH
Lĩnh vực áp dụng Ủy ban Quận/Huyện, Công ty Công viên cây xanh, Phòng Quản lý đô thị...
Tính năng của giải pháp phần mềm
- Quản lý các tuyến cây xanh, thông tin của từng cây...
- Cập nhật mới đối tượng
- Báo cáo thống kê tình trạng sức khỏe của cây, thống kê cây xanh trên tuyến đường.
- Đề nghị giải pháp bảo dưỡng tuyến cây.
- Lập bản đồ cây xanh theo tuyến đường, theo vùng địa lý.
  •  Quản lý các tuyến cây xanh, thông tin của từng cây...
  •  Cập nhật mới đối tượng- Báo cáo thống kê tình trạng sức khỏe của cây, thống kê cây xanh trên tuyến đường.
  •  Đề nghị giải pháp bảo dưỡng tuyến cây.- Lập bản đồ cây xanh theo tuyến đường, theo vùng địa lý.
Yêu cầu hệ thống HĐH: windows,server và client
Ưu điểm
  • Thuận tiện trong công tác quản lý, cập nhật, thống kê.
  • Tính toán tối ưu tuyến đường chăm sóc cây xanh định kỳ.
  • Giao diện sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

  

 

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com