Image1\

Ứng dụng GIS phục vụ quản lý dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

dich benhỨng dụng GIS phục vụ quản lý dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

Mục tiêu của đề tài:

  • Nghiên cứu ứng dụng GIS phục vụ quản lý dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung nghiên cứu:

  • Thu thập thông tin về hiện trạng và nhu cầu ứng dụng GIS tại một số đơn vị thuộc Sở Y tế phục vụ công tác giám sát và phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn TP.HCM.
  • Nghiên cứu phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Nghiên cứu phương thức kết nối với cơ sở dữ liệu từ hồ sơ bệnh án được thu thập từ các cơ sở khám chữa bệnh trong thành phố, cơ sở dữ liệu được thu thập theo các chương trình chăm sóc sức khoẻ và cơ sở dữ liệu được nội suy từ phần mềm.
- Nghiên cứu, phân tích, thiết kế và cài đặt mô hình dữ liệu GIS phục vụ giám sát và phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn TP.HCM.
  • Nhập/chuyển đổi dữ liệu GIS thí điểm phục vụ thử nghiệm các phần mềm và cơ sở dữ liệu được nghiên cứu và cài đặt trong phạm vi đề tài.
  • Nghiên cứu xây dựng phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn TP.HCM với các nội dung chính:
- Nghiên cứu kiến trúc tổng quát của hệ thống AM (Automatic Mapping System) phục vụ giám sát và phòng chống dịch bệnh nguy hiểm
- Nghiên cứu, cài đặt công cụ cập nhật vị trí các ca bệnh:
a. Theo địa chỉ nhà
b. Theo phương pháp mã hoá địa lý (Geocoding)
c. Sử dụng thiết bị định vị vệ tinh GPS cầm tay.
- Nghiên cứu, cài đặt công cụ cập nhật các cơ sở y tế
- Nghiên cứu, cài đặt công cụ tìm kiếm các ca bệnh
a. Theo đối tuợng không gian dạng đường như: đường giao thông, một đoạn sông.
b. Theo địa bàn như: phường/xã, quận/huyện, khu vực do người sử dụng xác định
c. Theo địa vật đặc trưng: trường học, bệnh viện.
- Nghiên cứu, cài đặt công cụ tự động thành lập bản đồ phân bố dịch bệnh (Automatic Mapping) từ nguồn dữ liệu đã được kết nối (có 3 nguồn dữ liệu: CSDL từ hồ sơ bệnh án, CSDL được thu thập theo các chương trình chăm sóc sức khoẻ và CSDL được nội suy từ phần mềm)
- Nghiên cứu, cài đặt công cụ xác định phạm vi vùng bị dịch và vùng nguy cơ bị dịch theo bán kính chỉ định.
- Nghiên cứu, cài đặt công cụ xuất các bản đồ dịch bệnh sang trang in phục vụ in ấn.
- Nghiên cứu, cài đặt công cụ xuất một số các báo cáo sang MS Word phục vụ giám sát dịch bệnh theo biểu mẫu thống nhất của Sở Y tế TP.HCM.
  • Nghiên cứu giải pháp triển khai kết quả của đề tài vào phục vụ giám sát và phòng chống dịch bệnh nguy hiểm tại một số đơn vị thuộc Sở Y tế.
  • Đào tạo, chuyển giao kết quả nghiên cứu đến một số đơn vị thuộc Sở Y tế.

Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com