Image1\

Nghiên cứu hệ thống định vị bằng vệ tinh nối qua mạng trung kế để theo dõi các đối tượng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh

dtdidong

Nghiên cứu hệ thống định vị bằng vệ tinh nối qua mạng trung kế để theo dõi các đối tượng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh

 


 

Mục tiêu của đề tài:

Xây dựng mô hình hệ thống giám sát đối tượng trên cơ sở tích hợp hệ thống định vị toàn cầu và hệ thống thông tin địa lý, gồm một trung tâm giám sát và các đối tượng cố định hoặc di động ngoài thực địa. Trung tâm giám sát có thể nhận biết tọa độ địa lý hay theo dõi được lộ trình của các đối tượng xác định ngoài thực địa, ở trạng thái cố định hoặc di động theo thời gian thực.

Nội dung nghiên cứu:

  • Thiết kế mạch giao tiếp từ máy thu GPS đến máy thu phát vô tuyến.
  • Thiết kế mạch giao tiếp từ máy thu phát vô tuyến đến máy tính.
  • Xây dựng chương trình nhận dữ liệu vào máy tính (dữ liệu xuất từ máy thu GPS được truyền qua mạng trung kế vô tuyến).
  • Thiết lập hệ thống bản đồ số khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
  • Vẽ lộ trình của đối tượng bằng nguồn dữ liệu được ghi lại từ máy thu GPS.
  • Vẽ lộ trình di chuyển của đối tượng theo thời gian thực.
  • Đối sánh lộ trình đang di chuyển của đối tượng với lộ trình đã được xác lập trước.

Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com