Image1\

Nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin địa lý vào công tác qui hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

3dNhaNghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin địa lý vào công tác qui hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Mục tiêu của đề tài:

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thích hợp vào lĩnh vực qui hoạch sử dụng đất đai là yêu cầu cấp thiết đối với ngành địa chính hiện nay: ứng dụng các tiện ích, tiến bộ của công nghệ thông tin địa lý nhằm chuẩn hoá - hiện đại hoá qui trình công tác lập qui hoạch sử dụng đất đai, để tạo ra những sản phẩm QHSDĐ chất lượng cao – khách quan – kịp thời theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của từng giai đoạn.

Nội dung nghiên cứu:

  • Nghiên cứu tình hình ứng dụng GIS trong lĩnh vực quy hoạch sử dụng đất tại Việt Nam và trên Thế Giới.
  • Nghiên cứu về phương pháp luận và cơ sở khoa học của quy hoạch sử dụng đất.
  • Nghiên cứu về quy trình lập quy hoạch sử dụng đất hiện đang sử dụng tại Sở Địa Chính – Nhà Đất.
  • Nghiên cứu mô hình hệ thống GIS phục vụ quy hoạch sử dụng đất đai và xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác lập quy hoạch sử dụng đất.
  • Nghiên cứu xây dựng qui trình ứng dụng công nghệ GIS phục vụ công tác lập quy hoạch sử dụng đất.

Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com