Image1\

Chuyển đổi định dạng CAD File sang dữ liệu GIS

  • Nhằm mục đích phát huy những ưu điểm trong phân tích dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính của các phần mềm về GIS.
  • Với mong muốn sở hữu một nguồn dữ liệu GIS.
  • Bạn đang có những bản đồ quy hoạch, bản đồ hiện trạng … nhưng đang lưu trữ dưới định dạng CAD File.

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý thực hiện các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, đào tạo chuyển giao kỹ thuật, thực hiện chuyển đổi và xây dựng dữ liệu GIS từ CAD File sang dữ liệu GIS.

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com