Image1\

Xây dựng dữ liệu GIS

 

  • Bạn đang có kế hoạch xây dựng một dự án quản lý phát triển về kinh tế, xã hội, môi trường…
  • Bạn đang mong muốn một chi phí quản lý thấp nhất.
  • Bạn đang ứng dụng GIS trong các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý thực hiện các dịch vụ xây dựng dữ liệu GIS trên tất cả các vùng miền trong lãnh thổ Việt Nam, với các tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:125.000…

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com