Image1\

Xử lý ảnh


                                                                                        
 • ERDAS
 • Các sản phẩm sau được download miễn phí. Bạn cần phải đăng ký trước khi download:
        Viewer Zoom Tool
  ERDAS cung cấp một số cải tiến mới cho công cụ ERDAS IMAGINE Viewer (gồm bản 8.3 và 8.3.1). Những cải tiến này cho phép người dùng thao tác với dữ liệu dễ dàng hơn.
 • Geomatica FreeView
 • Được cung cấp bởi PCI Geomatics.
  Geomatica FreeView cho phép xem, cải thiện và kiểm tra các ảnh viễn thám như LANDSAT, SPOT, RADARSAT, ERS-1, NOAA AVHRR và không ảnh. Nó cho phép bạn chồng lớp dữ liệu GIS và xem dữ liệu thuộc tính kết hợp. Bạn có thể xem các ảnh ở nhiều độ phân giải khác nhau (8, 16 & 32 bit). Nó cho phép bạn truy cập trực tiếp trên 80 định dạng raster/vector khác nhau thông qua công nghệ GD B.
 • OSSIM (Open Source Software Image Map)
 • Dự án OSSIM (Open Source Software Image Map) sẽ thúc đẩy cộng đồng nguồn mở trong việc xây dựng các gói Remote Sensing/Image Processing/GIS cơ bản.
 • MB-System
 • MB-System là công cụ xử lý và hiển thị ảnh.

Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com