Image1\

Hội thảo khoa học DITAGIS lần thứ hai

gis2Hội thảo khoa học DITAGIS lần thứ hai diễn ra vào ngày 7/11/1995 tại Tp. Hồ Chí Minh được sự phối hợp của Trung Tâm VTGEO và tập đoàn GDTA (Pháp) với hơn 20 đại biểu từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

 

DANH MỤC THAM LUẬN - BÀI VIẾT TẠI HỘI THẢO GIS'2:

Tên tham luận Tác giả
Tóm tắt nội dung dự án "Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường" Vũ Thế Bình
Hệ thống thông tin địa lý: Biện pháp triển khai Trần Vĩnh Phước, Huỳnh Bửu Hoà, Đỗ Thị Kim Cúc
Hệ phần mềm trợ giúp việc thu nhân và lưu trữ tổng hợp thông tin dữ liệu hình ảnh
Hệ thống thông tin địa lý WINGIS Đinh Tiến Sơn
Hệ quản trị và phân tích Cơ sở dữ liệu ảnh

 

 

 


Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com