Image1\

Hội thảo khoa học DITAGIS lần thứ ba

gis3Hội thảo khoa học DITAGIS lần thứ ba diễn ra vào ngày 19/8/1996 tại Tp. Hồ Chí Minh với hơn 120 đại biểu từ Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh Nam Trung bộ, Tây nguyên và đồng bằng sông Cửu Long của các ngành Khoa học, Công nghệ, Môi trường, Xây dựng, Ðịa chánh, Nông nghiệp.

 

DANH MỤC THAM LUẬN - BÀI VIẾT TẠI HỘI THẢO GIS'3:

           
Tên tham luận Tác giả
GIS and Its Applications Kaew Nualchawee
Bước đầu sử dụng công nghệ số hoá để thành lập bản đồ địa hình và các loại bản đồ khác tỉnh Trà Vinh Huỳnh Khắc Thành, Nguyễn Thanh Liêm
GIS for Managing Urban Infrastructure
Bắt đầu thiết lập hệ thống thông tin địa lý (GIS): Bản đồ số Trần Vĩnh Phước
Về một giải pháp công nghệ bản đồ số DITAMAP Trần Vĩnh Phước
Thực thi dự án hệ thống thông tin địa lý
Thị trường GIS và chiến lược chuyển giao công nghệ của FPT Công ty FPT

 

 


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com