Image1\

Hội thảo khoa học DITAGIS lần thứ năm

gis5Hội thảo khoa học DITAGIS lần thứ năm diễn ra vào ngày 28/1/1999 tại Ðồng Nai với gần 200 đại biểu từ Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh Nam Trung bộ, Tây nguyên và đồng bằng sông Cửu Long của các ngành Khoa học, Công nghệ, Môi trường, Xây dựng, Ðịa chánh, Nông nghiệp.

 

DANH SÁCH THAM LUẬN - BÀI BÁO TẠI HỘI THẢO GIS'5:

Tên tham luận
Tác giả

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ trong các Hệ thống Thông tin Địa lý. Trần Vĩnh Phước

Công tác đào tạo sau đại học và ngành GIS Đào Văn Lượng
                 
Trang bị GIS cho sinh viên các ngành liên quan đến quản lý đất đai tài nguyên thiên nhiên trong Đại học Quốc gia Tp.HCM. Chế Đình Lý
Một vài suy nghĩ về đào tạo ứng dụng Công nghệ Thông tin Địa lý (GIS) Nguyễn Trần Cầu
Một năm thực hiện dự án DONAGIS Sở KHCN & MT tỉnh Đồng Nai, DITAGIS
Đào tạo Công nghệ Thông tin Địa lý tỉnh Ninh Thuận
Nghiên cứu và đề xuất một qui trình đào tạo nhân lực GIS tại Việt Nam Dương Anh Đức, Lê Đình Duy
Một số suy nghĩ về việc tổ chức hệ thống thông tin địa lý (GIS) tại Việt Nam Đào Ngọc Cảnh
Ứng dụng Công nghệ thông tin địa lý để quy hoạch và quản lý mạng lưới trường học tỉnh Long An Lê Văn Ngoan, Nguyễn Văn Xanh
Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá ảnh hưởng của bão LINDA (số 5) đến năng lực phòng hộ của thảm thực vật rừng vườn quốc gia Côn Đảo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngô An
Công nghệ GIS và bài toán quan trắc môi trường cho các khu đô thị Bùi Tá Long
Xây dựng một mô hình quản lý đô thị hữu hiệu Phạm Thị Thanh Hải
Hệ thống thông tin địa lý tại Quãng Ngãi Trần Thanh Trường
Xây dựng hệ thống thông tin địa lý về tài nguyên thiên nhiên và môi trường tỉnh Lâm Đồng Võ Khiếm
Một số kết quả nghiên cứu thực hiện đề án EU,STD3.CT94.0310 - hợp tác giữa Viện Địa lý TT.KHTN & CNQG.VN với viện Orstom - Cộng hoà Pháp Lê Đức An, Nguyễn Trần Cầu
Hoạt động của Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý - DITAGIS.

 

 

 


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com