Image1\

Đất đai điện tử - một phần trong chính phủ điện tử tại Hàn Quốc - sử dụng GIS

gishanquoc(10/12/2004)

Tại Hàn Quốc, chính quyền địa phương quản lý đất đai thông qua các việc như định giá đất, quản lý các phiên giao dịch đất đai, quản lý và lập kế hoạch sử dụng đất, và các dịch vụ dân sự.

Trong các trường hợp trước đây, có nhiều phòng ban tại một địa phương tự quản lý và đưa ra các thông tin sở hữu và đất đai trùng lắp hoặc tương tự như nhau, điều này dẫn đến sự không thống nhất của thông tin. Với một lượng lớn đất đai được giao cho mỗi địa phương, việc quản lý và kiểm soát chúng nảy sinh nhiều vấn đề bất cập, điều này đã dẫn đến quyết định phát triển một phương thức chia sẻ dữ liệu và thông tin trong quản lý đất đai cho các khu vực tư nhân và công cộng.

        
Người dân có thể có thông tin đất đai một cách dễ dàng ngay tại nhà, bao gồm cả thông tin về giá đất

Một vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai là có 170 khu vực sử dụng đất đã bị thiết kế sai và không thống nhất trong các bản đồ địa chính và cơ quan đăng ký đất đai. Trước đây những khu vực này thuộc sở hữu của các địa chủ, do thua lỗ và cạn kiệt tài chính, những mảnh đất này đã được sang nhượng nhưng không đúng thủ tục pháp lý dẫn đến tình trạng không chính xác về thông tin sở hữu và đất đai. Do đó, mọi người được yêu cầu đến các văn phòng để có thông tin chính xác liên quan đến mảnh đất của họ. Trong nhiều trường hợp thông tin này vẫn chưa sẵn sàng, và họ phải đợi để có thông tin. Thêm vào đó, thông tin sở hữu và đất đai được đưa ra bởi chính quyền địa phương cũng không được chuyển ngay lập tức sang Bộ Vận tải và Xây dựng (MOCT, cơ quan chính quyền trung ương làm nhiệm vụ quản lý các chính sách và quy hoạch đất đai). Kết quả là, MOCT không có khả năng xử lý các vấn đề một cách thích hợp, như là hoạt động đầu cơ đất đai, bởi vì thiếu thông tin sở hữu và đất đai.

Nhằm sửa lại những sai lệch phục vụ cho quản lý thông tin đất đai, Hệ thống thông tin quản lý đất đai (LMIS) đã được thiết lập vào năm 1998. Mục đích của LMIS là cung cấp thông tin đất đai, tăng hiệu quả cho quản lý đất công, và hỗ trợ thiết lập các chính sách quy hoạch đất đai của MOCT. Ban đầu, cơ sở dữ liệu đất đai được thiết lập sử dụng ArcSDE. Cơ sở dữ liệu này bao gồm một lượng lớn dữ liệu không gian như các bản đồ địa hình, địa chính, và vùng sử dụng đất.

Dự án đầu tiên được đảm nhiệm bởi LMIS đã giải quyết được các vấn đề. Khi các mảnh bản đồ độc lập được số hoá vào trong cơ sở dữ liệu, thỉnh thoảng các đường biên của các mảnh bản đồ gần kề không trùng khớp với nhau. Điều này xảy ra khi các bản đồ giấy nguồn được mở rộng, thu nhỏ lại, bị mòn theo thời gian hoặc do những người không có chuyên môn thực hiện việc số hoá dữ liệu. Thêm vào đó, một vài đối tượng trên các bản đồ không được sắp xếp một cách thích hợp. Điều này xảy ra bởi các bản đồ địa hình, địa chính và sử dụng đất được tạo ra theo các tham chiếu không gian khác nhau. Thêm vào đó, các bản đồ khu vực sử dụng đất đều dựa trên các bản đồ sai. Các bản đồ giấy đã được vẽ theo nhiều tỷ lệ khác nhau và mối quan hệ giữa các các khu vực sử dụng đất cũng không được định rõ.

                                                                                                    
Hình minh hoạ các sự khác biệt quan trọng giữa một
bản đồ địa hình và một bản đồ đất

Các khu vực sử dụng đất có mối quan hệ không gian theo kiểu rời rạc, cận kề, cắt ngang, nằm trong và chồng lấp. ArcGIS 8.3 Desktop cung cấp các phép toán hình học giúp giải quyết những vấn đề trên. Ngoài ra, thông qua các trường hợp nghiên cứu, các nguyên tắc làm việc đã được thiết lập cho việc phát triển cơ sở dữ liệu không gian và đang tiếp tục được bổ sung và cải thiện khi các vấn đề mới được xác định và giải quyết.

Hiện thời, mỗi chính quyền địa phương đang quản lý máy chủ dữ liệu của họ, những chiếc máy chủ này được mua từ ngân sách của địa phương hoặc từ dự án thông tin quốc gia. Thêm vào đó, từ năm 2000, các nhân viên trực thuộc chính quyền đã được cung cấp máy tính để bàn chạy nhiều hệ điều hành khác nhau. Trong hệ thống thông tin quản lý đất đai, kỹ thuật thông tin mở được áp dụng để có khả năng truy cập tự do giữa các chương trình ứng dụng khác nhau làm việc với nhiều ngôn ngữ khác nhau trên nhiều nền khác nhau và để truyền thông tin giữa máy chủ dữ liệu với máy tính để bàn thông qua Internet hoặc Intranet. Về mặt này, hệ thống thông tin quản lý đất đai chọn và ứng dụng công nghệ 3 lớp client/server với CORBA - một trong những chuẩn thực thi được đưa ra bởi OGC. Hiện nay các học viện quốc gia có thể truy cập các cơ sở dữ liệu thông tin đất đai thông qua một hệ thống mạng thông tin điều hành bởi chính phủ, và cộng đồng có thể truy cập nó thông qua Internet.

Các hệ thống ứng dụng cho quản lý đất đai hiện nay đang được chia theo chiều dọc theo quan hệ phân cấp giữa các đơn vị khác nhau trong chính phủ (ví dụ, MOCT - thành phố/tỉnh chính - thành phố/hạt/quận). Những hệ thống này bao gồm hệ thống hỗ trợ chính sách đất đai của MOCT, nó hỗ trợ việc thiết lập quy hoạch và chính sách đất đai, thu thập và phân tích các số liệu thống kê thông tin đất đai; Hệ thống hỗ trợ lập kế hoạch sử dụng đất và hệ thống quản lý hành chính đất đai của các tỉnh/thành phố chính; và Hệ thống hỗ trợ quản lý đất đai của các thành phố, hạt và quận. Hệ thống hỗ trợ chính sách đất đai và hệ thống hỗ trợ lập kế hoạch sử dụng đất được phát triển sử dụng ArcInfo và MapObjects để tích hợp và phân tích dữ liệu không gian và dữ liệu thống kê. Các hệ thống hiện thời chứa các số liệu thống kê cơ bản, các phân tích, và yêu cầu trên các tập dữ liệu không gian và thông tin phụ thuộc.

Hệ thống hỗ trợ quản lý đất đai thì được chia nhỏ ra thành các hệ thống ứng dụng cho Quản lý giao dịch đất đai, Quản lý giá đất đã niêm yết, Quản lý thu hồi lợi nhuận phát triển, Quản lý môi giới kinh doanh bất động sản, Quản lý Dữ liệu không gian, và Dịch vụ thông tin đất đai. Hệ thống dịch vụ thông tin đất đai cung cấp thông tin đất đai cho các nhân viên và người dân thông qua Intranet và Internet, đem lại lợi ích cho cả nhân viên và cư dân địa phương.

Hyunrai Kim, giám đốc của Bộ phận Quản lý đất đai của thành phố Seoul nói: “Bằng các công cụ của Hệ thống dịch vụ thông tin nhà đất, cư dân thành phố có thể nhận được các thông tin đất đai một cách dễ dàng tại nhà. Họ không phải đến văn phòng, nơi mà nằm cách xa nhà họ”. Hệ thống này đã tiết kiệm thời gian và chi phí. Với Hệ thống quản lý giá đất niêm yết đã phát triển, nó có thể tính toán giá đất trực tiếp. Ông Kim tiếp tục “Chúng tôi đang tiết kiệm chi phí cho việc thuê gia công bằng việc sử dụng Hệ thống quản lý giá đất niêm yết, hệ thống này cho phép chúng tôi in các bản đồ thể hiện giá đất trực tiếp.”

Đến tận bây giờ chúng tôi vẫn tập trung chính vào công việc hành chính quản lý dữ liệu và sự phát triển của nó, tuy nhiên, trong tương lai điểm nhấn sẽ được mở rộng và phát triển thành hệ thống hỗ trợ ra quyết định sử dụng các bản phân tích dữ liệu khác nhau. Nó cũng có kế hoạch cung cấp hệ thống thông tin đất đai 3 chiều để thể hiện bề mặt đất đai hiện thực hơn. Thêm vào đó, Hệ thống dịch vụ thông tin pháp lý đất đai sẽ được phát triển để phổ biến các quy định trong việc sử dụng đất cho người sử dụng. Nó sẽ có khả năng sử dụng các dịch vụ quản lý mở trực tuyến để cung cấp thông tin đất đai cho mọi người tại mọi thời điểm. Hệ thống thông tin quản lý đất đai không chỉ được dùng để phát triển phương pháp luận mới giải quyết các vấn đề đặc biệt bằng GIS mà còn xây dựng một cơ sở hạ tầng thông tin không gian quan trọng và có ý nghĩa cho chính phủ điện tử, nơi cung cấp các giao tác và thông tin tích hợp trong tương lai.

NguồnNewer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com