Image1\

Dự án quốc tế dành cho sinh viên MyCOE (My Community Our Earth)

mycoe-logo.gif(09/12/2004)

Tất cả các sinh viên học sinh trên toàn thế giới có thể tham dự chương trình MyCOE một dự án quốc tế để hổ trợ cho việc duy trì sự phát triển của cộng đồng.

Dự án này được thiết kế nhằm làm tăng sự ý thức của thế giới đối với môi trường trong đời sống cộng đồng. Dự án này khuyến khích những người tham gia hãy sử dụng ngành địa lí học để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất về khả năng duy trì sự phát triển của cộng đồng.

Nguồn


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com