Image1\

Cảnh sát thành phố Lancaster hạn chế Tội phạm

landcaster(09/12/2004)

Một cuộc cách mạng Công nghệ GIS mới sẽ giúp cho chính quyền và công chúng Thành phố Lancaster phân tích và ngăn ngừa Tội phạm.

“Take a Bite out of Crime®”, câu nói nổi tiếng của McGruff® vào năm 1980 đã bắt đầu một cuộc cách mạng ở Mỹ giúp cho người dân nơi đây nhận thức việc phòng chống tội phạm là của chính họ.

Ngày nay, xu hướng đó lại được tiếp tục tại Lancaster, Pa.., nơi mà cộng đồng dân cư tiếp cận có tổ chức hơn trong việc phòng chống Tội phạm.

Ủy ban Tội phạm

Dưới sự chỉ đạo của Thị trưởng Charles Smithgall, Ủy ban Tội phạm Lancaster đã được thành lập vào tháng 8 năm 2000. Ủy ban được thiết lập để cải thiện chất lượng cuộc sống ở Lancaster, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến kiểm soát và ngăn ngừa Tội phạm. Ủy ban gồm có những thành viên cộng đồng, những viên chức chính phủ được bầu chọn và chỉ định, và những viên chức thi hành pháp luật.

Báo cáo của Ủy ban Tội phạm năm 2003 đề nghị Văn phòng Cảnh sát Lancaster áp dụng các Công nghệ mới trong đấu tranh chống Tội phạm và đảm bảo trật tự công cộng. Làm theo lời khuyên này, phòng Cảnh sát Thành phố Lancaster đã sử dụng GeoCAMS từ tháng 5 năm nay.

GeoCAMS

GeoCAMS (GeoDecisions® Crime Analysis and Mapping System) - Hệ thống phân tích và lập biểu đồ Tội phạm của GeoDecisions. Đây là sản phẩm hỗ trợ thi hành pháp luật của GeoDecisions, một công ty Công nghệ Thông tin đặt trụ sở tại Camp Hill, Pa.

 

 

 


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com