Image1\

Cuộc nghiên cứu của USDA sẽ giúp ích cho nông dân trong các mùa vụ tới

(09/12/2004)

Các nhà nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (US Department of Agriculture – USDA) sẽ tiến hành lấy ý kiến và kinh nghiệm từ những người nông dân nhằm thu thập thông tin phục vụ cho việc giải đoán không ảnh. Từ kết quả giải đoán trên, USDA sẽ giúp cho Nông dân có những quyết định tốt hơn trong các mùa vụ tới.

Theo nguồn tin mới được công bố, Cục thống kê nông nghiệp quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ tiếp xúc với nông dân vào khoảng thời gian từ 20 tháng 05 đến 14 tháng 06 để tiến hành cuộc khảo sát. Những nông dân được chọn để khảo sát là nhũng người sở hữu các khu đất mẫu xác định trên không ảnh.

Trong buổi phát biểu, Ông Dave Abbe - nhà thống kê – đã phát biểu: “Nếu chúng tôi đưa ra và trả lời được những câu hỏi liên quan đến mùa vụ năm 2004 thì chúng tôi có thể hạn chế được tình trạng không ổn định trên thị trường Nông nghiệp”.

Nông dân sẽ dựa vào kết quả này để điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất, tiếp thị và đưa ra những quyết định đầu tư. Các nhà phân tích, tổ chức nông nghiệp sẽ khai thác những thông tin này bằng nhiều cách khác nhau nhằm đem lại lợi ích cho nông dân.

Nguồn


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com