Image1\

Thủ tướng Thái Lan tích cực hỗ trợ hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia

thailan-esri(10/12/2004)

Trong cuộc trao đổi với Chủ tịch ESRI Jack Dangermond, Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã thảo luận về vai trò của GIS như là một phương tiện trợ giúp Chính phủ Thái Lan trong việc thực hiện các chính sách không gian địa lý bao gồm việc thiết lập hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia Thái Lan (NSDI).

Buổi thảo luận bàn về các hoạt động của chính phủ nhằm hỗ trợ cho sự phát triển các kỹ thuật, chính sách và qui trình hướng đến việc chia sẽ dữ liệu không gian địa lý giữa các cấp chính phủ và các đơn vị tư nhân. Nằm trong các hoạt động hỗ trợ, vừa qua thủ tướng Thái Lan đã cấp ngân sách để phát triển công việc khung nhằm cải thiện chất lượng dữ liệu và giảm chi phí trong việc sử dụng thông tin địa lý tại Thái Lan. Hiện nay đã có một số cơ sở dữ liệu GIS tại Thái Lan nhưng chúng chưa được tích hợp lại với nhau. Vì thế Thái Lan đang ứng dụng kỹ thuật GIS để tích hợp các cơ sở dữ liệu phân tán này nhằm sử dụng chúng có hiệu quả hơn trong việc phát triển hạ tầng, đường giao thông, quản lý đất đai v.v… Nhiệm vụ quan trọng của hệ thống này sẽ là cung cấp dữ liệu và thông tin cho cộng đồng nhân dân.

Thủ tướng đã thảo luận về sự phát triển của GIS tại Thái Lan và nhấn mạnh rằng Chính phủ Thái lan xem trọng việc ứng dụng GIS vào phần xây dựng bộ dữ liệu không gian cơ bản và quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

                                                        
Chủ tịch ESRI Jack Dangermond (bên trái) và Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra

Trong các cuộc trao đổi với Thủ tướng và các cơ quan khác về việc thiết lập NSDI, ông Dangermond đều bày tỏ quan điểm của mình về sự cần thiết trong việc chia sẽ dữ liệu giữa các cơ quan chính phủ cũng như là trong việc phát triển kế hoạch cập nhật thông tin. Ông Dangermond cho biết việc sử dụng GIS như là giải pháp tích hợp cho kế hoạch phát triển chính phủ điện tử sẽ đem lại lợi ích cho các tất cả dự án quan trọng khác của chính phủ.

Ông Dangermond tin tưởng rằng GIS sẽ được phát triển rộng rãi giống hạ tầng Viễn thông. Ông nói “Nó sẽ tiến triển và trở thành một phần tử chiến lược trong công cuộc phát triển đất nước của Thái Lan”.

Các cơ quan chính phủ Thái Lan và các đơn vị tư nhân đang tăng cường sử dụng thông tin địa lý và thông tin không gian địa lý để hỗ trợ ra quyết định trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường cũng như trong việc phát triển Kinh tế và Xã hội. Các đơn vị đã ứng dụng tốt GIS vào công tác quản lý có thể kể đến như: Cục địa chính, Mạng điện Bangkok, Bộ Nông nghiệp, Bộ phát triển đất đai, Bộ tài nguyên nước, Công ty cấp nước Bangkok v.v.. Dữ liệu của các đơn vị này cùng một số đơn vị khác có thể sẽ là trục khuôn cho hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia Thái Lan.

Để hỗ trợ nền giáo dục tại Thái Lan, ông Dangermond vừa cung cấp 100 bộ kit GIS K-12, bao gồm phần mềm về GIS, sách hướng dẫn dạy và học cho trường Ideal.

Cơ quan phát triển Thông tin địa lý và Kỹ thuật không gian Thái Lan (GISTDA) là đơn vị chịu trách nhiệm về hạ tầng và các chuẩn về GIS, phát triển kỹ thuật không gian, viễn thám, và thông tin địa lý. Cơ quan này cũng đảm nhận nhiệm vụ như là nơi trao đỗi tất cả dữ liệu GIS tại Thái Lan, đặc biệt là các dữ liệu của chính phủ trong hoạt động phát triển NSDI. Hiện nay, cơ quan này đang làm việc với đại học Chulalongkorn tại Bangkok để thiết lập kết hoạch tổng thế về GIS cho quốc gia. GISTDA đang có kế hoạch phát triển thí điểm một hệ thống NSDI trong năm nay và sẽ tiến hành phát triển rộng rãi toàn quốc vào năm 2004-2005.

Vừa qua, ESRI đã tặng hạ tầng dữ liệu không gian toàn cầu (GSDI) cho GISTDA nhằm hỗ trợ trong việc xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia của Thái Lan. Trong thời gian vừa qua, ESRI đã tặng khoảng 100 GSDI , trị giá cho mỗi GSDI khoảng 50.000 USD cho các quốc gia trên thế giới nhằm hỗ trợ họ trong việc phát triển Hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia. Chương trình cũng tiến tới chia sẽ dữ liệu không gian địa lý nhằm mở rộng các hoạt động của GSDI.

Ông Dangermond đã phát biểu: “ESRI chúng tôi rất vui lòng hỗ trợ cho việc phát triển hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia. Tôi tin tưởng rằng các hoạt động hợp tác tiến tới việc phát triển và chia sẽ dữ liệu không gian địa lý liên chính phủ là thực sự cần thiết cho sự phát triển của nền kinh tế thế giới.”

 Nguồn

http://www.esri.com

 


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com