Image1\

Nhà nước Israel dùng GIS quản lý các cảng biển và đường sắt

hinhagis(10/12/2004)

Nhà nước Israel điều hành 3 bến cảng thương mại và tuyến đường sắt dài khoảng 991 km. Cơ quan Ports và Railways (Ports and Railways Authority - PRA) chịu trách nhiệm trong việc phát triển, điều hành, duy trì và quản lý các hoạt động này.

PRA hoạt động dưới sự quản lý của 1 thành viên được bầu chọn từ hội đồng 17 thành viên. Hiện nay PRA đang phải đối mặt với 2 thách thức lớn. Một là duy trì các dịch vụ với chi phí và chất lượng ở mức được yêu cầu, hai là lên kế hoạch để phát triển dự án mới nhằm thoã mãn các nhu cầu của ngành vận chuyển hành khách và hàng hoá trong tương lai.

hinhanhgis
PRA nhận báo cáo từ Oracle thông qua GIS

Vào năm 1999, PRA bắt đầu thực hiện dự án GIS lớn nhất Israel. Với ngân sách lên đến hàng triệu USD, sản phẩm của dự án là một hệ thống GIS phức hợp, hệ thống này sẽ là nền tảng cho các hoạt động của PRA. Ngân sách này được sử dụng vào 3 mục chính: phần mềm, hỗ trợ và phát triển phần mềm, và hợp đồng dịch vụ với bên ngoài (Outsourcing).

Ruth Schlichter, nhà quản lý dự án của PRA phát biểu “Chúng tôi xem GIS là một phần quan trọng trong việc quản lý thông tin của tổ chức chúng tôi.”

Nhằm tiến xa hơn ngoài các việc như quản lý và duy trì phần mềm, dữ liệu địa lý, nhân sự trong tổ chức, PRA đã sử dụng nhân lực bên ngoài để thực hiện công việc này. Hiện nay, Công ty Geoda đặt trụ sở tại Tel Aviv, Israel cung cấp các dịch vụ GIS cho PRA bao gồm duy trì, tích hợp và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu GIS; cung cấp phần mềm cập nhật, nâng cấp; phần mềm hỗ trợ.

Hệ thống GIS do Geoda phát triển cho PRA bao gồm phần chính sau: quản lý tài sản, phương tiện, tài liệu; truy vấn dữ liệu; báo cáo dữ liệu tích hợp; tích hợp dữ liệu GIS và CAD; hỗ trợ môi trường đa người dùng. Quản lý tài sản bao gồm việc quản lý các trụ sở của PRA, các hợp đồng, hoạt động của từng khu vực…

PRA và Geoda đã thử nghiệm nhiều giải pháp, sau cùng họ chọn Oracle, ArcGIS Desktop (ArcView và ArcInfo), ArcSDE, và MapObjects để xây dựng hệ thống.

Với khả năng quản lý trong các lĩnh vực như nước, chất thải, điện, thông tin liên lạc và hệ thống thoát nước. Việc sử dụng GIS đã đem đến cho PRA khả năng xử lý nhanh chóng các trường hợp xảy ra sự cố trong các lĩnh vực trên.

Schlichter phát biểu rằng “Hệ thống GIS này giám sát hầu hết các hoạt động bao gồm việc lập kế hoạch, quản lý phương tiện và tài sản, quản lý hoạt động, … ”

Hệ thống GIS này được thiết kế để cung cấp một chương trình sự cố, chương trình này là một bản đồ thể hiện vị trí và đưa ra các đoạn mô tả về sự cố. Chương trình này cung cấp cho đội sửa chữa thông tin và những khả năng nguy hiểm có thể xảy ra do sự cố đó.

Hệ thống được thiết kế để bất cứ tài liệu nào cũng có thể được được gắn vào các đối tượng địa lý, thay vào đó, những tài liệu này sẽ trở thành một phần tích hợp của dữ liệu thông tin về đối tượng đó. Những tài liệu này có thể là hình ảnh, tập tin word, các tập tin CAD…

Hệ thống cũng có thành phần xây dựng truy vấn, thành phần này giúp xây dựng và thực thi các câu truy vấn SQL thông qua giao diện trực quan dễ sử dụng. Kết quả của câu truy vấn có thể được biểu diễn dưới dạng chữ số hoặc thông tin địa lý (dùng ArcGIS). Hệ thống cũng được thiết kế cho môi trường đa người dùng, tất cả yêu cầu tính toán được xử lý bởi server trung tâm. Thành phần bảo mật cũng có trong hệ thống nhằm quản lý người dùng và dữ liệu bằng cách thiết lập các quyền trên các đối tượng (các lớp địa lý) hoặc quyền cho các hoạt động.

Trong hệ thống GIS, thành phần thiết lập báo cáo dữ liệu dùng Oracle kết hợp với ArcSDE cũng được cung cấp cho người dùng cuối.

Một trong những thách thức của dự án là phải cung cấp cho PRA phần mềm và cơ sở dữ liệu địa lý hoàn chỉnh cùng một lúc. Phần mềm bao gồm các mô-đun đã đề cập ở trên. Cơ sở dữ liệu địa lý thì được tạo trực tiếp từ các ảnh chụp, bản vẽ CAD, bản đồ giấy, và dữ liệu của PRA. Hầu hết các bản vẽ CAD và các bản đồ scan (đã được số hoá) đều được chuyển sang dạng shapefiles.

Vì thế hệ thống đã sử dụng ArcSDE, nó có khả năng lưu trữ dữ liệu GIS trong cơ sở dữ liệu quan hệ (Oracle). Cơ sở dữ liệu bao gồm các lớp thông tin địa lý, và mỗi lớp đại diện cho từng loại đối tượng (ống nước, toà nhà, đường dây điện, v.v ). Sử dụng ArcSDE cho phép thể hiện từng lớp địa lý như là một bảng của cơ sở dữ liệu, vì thế các lớp địa lý đều là các bảng của cơ sở dữ liệu. Theo quy trình quản lý chất lượng, ngày càng có nhiều sự tích hợp dữ liệu, do đó chúng tôi đã cung cấp cho PRA một cơ sở dữ liệu thích hợp với việc điều hành các hoạt động của tổ chức

Nguồn

http://www.esri.com

 


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com