Image1\

Sri Lanka sử dụng GIS cho việc lập kế hoạch và quản lý Hệ thống tưới tiêu

200406101a(10/12/2004)

Tại Sri Lanka, 80% dân nghèo sống tại các vùng nông thôn. Các khu vực nghèo đói rộng lớn thường trùng với những vùng địa lý có lượng mưa ít và hạn hán kéo dài. Tại những khu vực này người dân sử dụng những hồ chứa để dự trữ nước trong những mùa mưa phục vụ cho việc sản xuất, chăn nuôi gia súc, và sinh hoạt.

Trong quá khứ, cộng đồng dân cư tại các khu vực trên đã không có khả năng trong việc duy trì kế hoạch tưới tiêu, điều này đã ảnh hưởng đến việc đảm bảo nguồn lương thực.

Vì thế, bắt đầu năm 2002, Chương trình Lương thực quốc tế (WFP) và Ban phát triển ruộng đất (DAD) của Bộ phát triển Nông nghiệp Sri Lanka đã triển khai thực hiện Dự án phục hồi và quản lý kế hoạch tưới tiêu nhỏ (MIS) tại 17 quận của vùng khô hạn.

Phân tích Kinh tế Xã hội và các tác động của những kế hoạch
đã được phục hồi tại quận Kurunegala

WFP đã đồng ý với kế hoạch tăng thu nhập và việc làm cho nông dân thông qua việc cải thiện việc tưới tiêu, và điều này sẽ dẫn đến việc tăng sản lượng và đa dạng hóa nông phẩm. DAD đã phát triển GIS giúp chọn lựa những hồ chứa nước sẽ được phục hồi trong tương lai và đánh giá tác động của các hệ thống tưới tiêu nhỏ đã được phục hồi đến các gia đình nông dân nghèo trong các quận trên. Thêm vào đó, hiện nay GIS không chỉ được dùng như một hệ thống theo dõi khả năng thành công của quy trình phục hồi mà còn dùng để dự liệu những thay đổi trong các mô hình nông nghiệp và các tác động của quy trình đến các điều kiện sống của các gia đình nông dân nghèo.

Thông qua việc phát triển các kế hoạch tưới tiêu nhỏ này, Nông dân sẽ thu được nhiều lợi ích, không chỉ là nước, họ còn có được những kỹ năng trong việc quản lý nước và các thói quen tốt trong nông nghiệp. DAD dự định rằng đến năm 2006 dự án sẽ thực hiện khoảng 660 kế hoạch tưới tiêu nhỏ trong 8 quận: Anuradhapura, Kurunegala, Puttalam, Matale, Kandy, Moneragala, Badulla, và Ratnapura.

Dữ liệu cho GIS và nguồn của Dữ liệu

DAD là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về việc phục hồi và duy hệ thống tưới tiêu nhỏ cho toàn quốc gia. Vào đầu năm 1998, DAD hướng dẫn thực hiện một bảng nghiên cứu thống kê toàn diện các hồ chứa nước gồm 76 trường thuộc tính về các khía cạnh kỹ thuật của mỗi hồ chứa. Hệ thống này được quản lý và cập nhật hàng năm.

Cơ sở dữ liệu GIS cho dự án MIS

Thêm vào đó, 52 mảng bản đồ địa hình từ 1 inch đến 1 dặm bao trùm toàn bộ khu vực nghiên cứu của dự án MIS (được xuất bản trong suốt thời gian trước đây từ 1977 đến 1998 bởi Cục đo đạc địa hình của Sri Lanka) cần phải được chuyển sang dữ liệu GIS để sử dụng. ArcInfo đã được sử dụng cho việc chuyển đỗi dữ liệu không gian bằng cách số hoá các bản đồ. ArcView là một công cụ quản lý quan trọng trong việc nhận biết các hồ chứa nước cho việc phục hồi, theo dõi các hồ chứa nước, và đánh giá các kế hoạch tươi tiêu đã được phục hồi cũng như là cập nhật các trường thuộc tính trên mỗi kế hoạch tưới tiêu đã được phục hồi. Từ khi các mảng bản đồ địa lý không được cập nhật sau năm 1998, AcrPad 6 cho phép nhóm triển khai dự án rút trích dữ liệu hiện thời một cách chính xác trong một thời gian ngắn.

Cơ sở dữ liệu không gian cho mỗi quận được phân loại theo 5 phần sau:

  • Quản lý (Quận, các trung tâm dịch vụ Nông nghiệp)
  • Thông tin chung (Hệ thống đường giao thông, khu vực hành chính, và các phương tiện công cộng)
  • Hệ thống tưới nước (hồ chứa nước, dòng suối, kinh rạch, đường phân thủy)
  • Địa hình (Bình độ, Cao độ)
  • Những thông tin khác (Loại đất, vùng sinh thái, vùng đô thị và ngoại ô)

Những kế hoạch tưới tiêu nhỏ xác định đều được lên kế hoạch chi tiết trong những dự án Mercator, và mỗi kế hoạch tưới tiêu nhỏ đều được liên kết với bảng cơ sở dữ liệu thống kê các hồ chứa nước thông qua một mã định danh duy nhất.

Trong thời gian qua, 1.086 kế hoạch tưới tiêu nhỏ đã được phục hồi từ năm 1994 đến 2001. Những kế hoạch này đã được định danh, phân ranh giới, và phân loại các thuộc tính liên quan.

Ngoài việc chọn lựa những kế hoạch tưới tiêu được phục hồi, GIS được dùng để theo dõi khả năng thành công của quy trình phục hồi. Nhằm mục đích này, dữ liệu có liên quan đến kinh tế xã hội của các quận đã được thu thập để hỗ trợ cho nông nghiệp, nghiên cứu, và hỗ trợ sản xuất (ARPAs). ARPAs được đào tạo để thu thập dữ liệu cho mỗi kế hoạch bằng cách sử dụng bảng câu hỏi ước lượng các tác động. Chương trình huấn luyện giám sát các ảnh hưởng đã được chia làm 11 phần, và 447 kế hoạch tưới tiêu nhỏ đã được chọn để phân tích các ảnh hưởng đến điều kiện sống của các gia đình nông dân nghèo và sự thay đỗi to lớn của mô hình nông nghiệp (đất trồng trọt được mở rộng, sự thay đỗi mùa vụ, năng suất).

Khả năng của Trung tâm GIS và đội ngũ đã được đào tạo tại DAD

Một nhân tố quan trọng của việc phát triển và duy trì bất cứ hệ thống thông tin địa lý nào là đội ngũ nhân lực, những người có kiến thức và hiểu biết về sức mạnh của GIS. Đội ngũ DAD đã được đào tạo để thu thập và nhập những dữ liệu chính. Bên cạnh đó, các nhân viên kỹ thuật từ 8 quận chính và các kỹ sư đã được đào tạo để rút trích những dữ liệu cần thiết từ hệ thống phục vụ dự án MIS.

ArcInfo, ArcView, và ArcPad đã được sử dụng tại văn phòng trung tâm. Gần đây, DAD đã được trang bị máy digitizer GTCO A0, một máy vẽ đồ thị HP Designjet và thiết bị GPS Leica GS5+. Dự án tiếp theo của DAD/WFP là thiết lập một hệ thống GIS trang bị ArcView cho 4 quận (Puttalam, Anuradhapura, Kandy, and Badulla).

Nguồn

http://www.esri.com

 

 


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com