Image1\

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Hệ Thống Thông Tin Địa Lý (GIS)

Đề tài “NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH PHÂN TÍCH GIS ĐỂ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ THÍCH NGHI LÚA CHẤT LƯỢNG CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG.”

Đây là một đề tài mang tính thực tiễn cao trong bối cảnh Việt Nam đề ra chiến lược phát triển nông nghiệp giai đoạn 1996-2000-2010 mà “Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng trọng điểm sản xuất lương thực của cả nước, đặc biệt là lợi thế về sản xuất lúa…”.

Nhiệm vụ và nội dung của luận văn đề cập đến một số vấn đề chính sau:
- Thu thập một số thông tin về giống lúa chất lượng cao.
- Chọn giống lúa chất lượng cao để áp dụng mô hình.
- Tổng hợp và chọn lọc phương pháp luận về phân vùng nông nghiệp để xây dựng bản đồ thích nghi lúa chất lượng cao.
- Giới thiệu các phép toán có liên quan đến chọn vùng lúa chất lượng cao.
- Đưa ra giải thuật cơ bản và sơ đồ giải thuật của các phép toán trên.
- Xây dựng và áp dụng mô hình để xây dựng bản đồ thích nghi lúa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Hội đồng chấm luận văn: (theo Quyết định số 270/QĐ-ĐHBK-SĐH ngày 24/12/2003 của Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa Tp.HCM)
1. GS.TS. Nguyễn Lãm, Chủ Tịch Hội đồng
2. TS. Chế Đình Lý, Ủy Viên Hội đồng
3. TS. Phạm Văn Ro, Ủy Viên Hội đồng
4. TS. Trương Chí Hiền, Ủy Vỉên Hội đồng
5. PGS.TS. Trần Vĩnh Phước, Thư ký Hội đồng

Buổi bảo vệ diễn ra vào lúc 13g30 ngày 30/12/2003 tại Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM - phòng Hội thảo Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý.


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com