Image1\

Báo cáo đề cương Thạc sĩ K.13 chuyên ngành: Hệ Thống Thông Tin Địa Lý (GIS)

Vào ngày 03/01/2004 tại phòng Hội thảo Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý - Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM sẽ tổ chức buổi báo cáo đề cương Luận văn Thạc sĩ của khóa Cao học 13 (K.13) chuyên ngành Hệ Thống Thông Tin Địa Lý (GIS).

Danh sách học viên Cao học báo cáo đề cương Luận văn Thạc sĩ giai đoạn này gồm:
1. Phan Học
2. Làu Và Khìn
3. Phạm Quốc Phương
4. Trần Thị Chí Thảo
5. Trần Vĩnh Trung
6. Nguyễn Đức Tuấn
7. Phan Hiền Vũ
8. Nguyễn Văn Xanh

Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn:
1. PGS.TS. Trần Vĩnh Phước - Giám đốc Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý - phó trưởng Khoa Môi Trường Đại học Bách Khoa
2. TS. Cao Hoàng Trụ - Khoa CNTT Đại học Khoa Học Tự Nhiên
3. TS. Trần Trọng Đức - Bộ môn Trắc Địa Đại học Bách Khoa
4. TS. Dương Anh Đức - Khoa CNTT Đại học Khoa Học Tự Nhiên
5. TS. Lê Hoài Bắc - Khoa CNTT Đại học Khoa Học Tự Nhiên


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com