Image1\

Seminar chuyên đề “Ứng dụng GIS trong quản lý Môi trường”

200403121aVào sáng 2 ngày 12/03/2004 và 15/03/2004 tại phòng Hội thảo Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý đã diễn ra seminar chuyên đề “ứng dụng GIS trong quản lý môi trường” do giáo sư David Fraser đến từ Đại học RMIT Úc trình bày.

Seminar chuyên đề “ứng dụng GIS trong quản lý môi trường” được chia thành 2 phần chính dành cho các đối tượng sau:

 

  • Ngày 12/03/2004: dành cho Sinh viên khoa Môi trường
  • Ngày 15/03/2004: dành cho học viên Cao học và giảng viên khoa Môi trường

Trong bài báo cáo ngày 12/03/2004, giáo sư David Fraser giới thiệu khái quát về GIS cũng như những ứng dụng hữu hiệu của nó trong công tác quản lý môi trường. Sau phần trình bày của GS David Fraser, các sinh viên tham dự đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc quản lý môi trường để hiểu rõ hơn về các ứng dụng đã được đề cập.

Trong phần báo cáo ngày 15/03/2004 trước các học viên Cao học và giảng viên khoa Môi trường, Giáo sư David Fraser đã trình bày những vấn đề mở rộng và ứng dụng cụ thể của GIS trong từng dự án. Giáo sư đã cùng các học viên Cao học và giảng viên khoa Môi trường trao đổi, thảo luận chi tiết một số vấn đề như: ‘theo dõi mực nước ngầm’, ‘thiết lập bản đồ độ mặn của đất’, ‘cơ sở dữ liệu không gian’…

Kết thúc buổi Seminar, Giáo sư David Fraser đã trao đổi địa chỉ Email với các học viên Cao học và giảng viên khoa Môi trường nhằm tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong công tác nghiên cứu và ứng dụng GIS.


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com