Image1\

Khoá học GIS đại cương - Dự án: “Xây dựng CSDL ngành Công nghiệp & CSDL quản lý điện năng tỉnh Đồng Nai

Nằm trong khuôn khổ công tác đào tạo và chuyển giao công nghệ của dự án “Xây dựng Cơ sở Dữ liệu ngành Công nghiệp Đồng Nai & Cơ sở Dữ liệu quản lý điện năng tỉnh Đồng Nai”.


Nằm trong khuôn khổ công tác đào tạo và chuyển giao công nghệ của dự án “Xây dựng Cơ sở Dữ liệu ngành Công nghiệp Đồng Nai & Cơ sở Dữ liệu quản lý điện năng tỉnh Đồng Nai”. Vào ngày 02/11/2004, Trung tâm Công nghệ thông tin Địa lý – DITAGIS đã tiến hành khai giảng khoá học GIS đại cương với phần mềm ArcView và phần mềm ArcGIS. Tham dự khoá học có 11 học viên là các cán bộ viên chức đang công tác tại Sở Công nghiệp Đồng Nai. Khoá học được giảng dạy trong khoảng thời gian từ ngày 02/11/2004 đến ngày 25/11/2004.

Thời gian học: Thứ ba, thứ năm, thứ bảy.

Giảng viên: Nguyễn Văn Xanh, Lê Công Toàn, Lưu Đình Hiệp, Nguyễn Thanh Thuật

Danh sách học viên:

 1. VƯƠNG TRỌNG SÁNH
 2. NGUYỄN HOÀNG QUYÊN
 3. NGUYỄN NGỌC MỸ
 4. PHAN TẤN LỢI
 5. THÁI THANH PHONG
 6. NGUYỄN CÔNG KHOA
 1. NGUYỄN THÀNH DÂN
 2. NGUYỄN VIỆT THỐNG
 3. LÊ THỊ THANH HƯƠNG
 4. NGUYỄN THỊ LAN
 5. PHẠM THANH LAN

 


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com