Image1\

Triển khai đề tài “Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý đô thị thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai (DONAGIS-BIENHOA)

Vào lúc 09h ngày 31/03/2005, tại UBND TP Biên Hoà đã diễn ra phiên họp triển khai kế hoạch phỏng vấn thu thập thông tin và kế hoạch đào tạo cho đề tài “Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý đô thị thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai (DONAGIS-BIENHOA)” với thành phần đại biểu tham dự:

  • Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
  • Chủ tịch UBND thành phố Biên Hoà
  • Giám đốc Trung Tâm DITAGIS.
  • Cùng với sự tham gia của hơn 30 đại biểu đại diện cho các đơn vị trực thuộc UBND thành phố Biên Hoà, Sở KH&CN Đồng Nai và đội ngũ các chuyên gia của Trung tâm DITAGIS tham gia thực hiện đề tài.

Phiên họp đã đi đến thống nhất các nội dung sau:

  • UBND thành phố Biên Hoà thành lập tổ phối hợp thực hiện đề tài.
  • Kế hoạch phỏng vấn thu thập thông tin.
  • Kế hoạch đào tạo GIS  giai đoạn một cho các cán bộ của TP Biên Hoà.
  • Mốc thời gian trong giai đoạn khởi tạo dữ liệu và thời hạn các đơn vị cung cấp dữ liệu cho đề tài .

Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com