Image1\

Triển khai đào tạo GIS đại cương trong khuôn khổ đề tài MEKOGIS.1

Từ ngày 10/05/2005, Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS) đã tiến hành triển khai kế hoạch đào tạo “GIS đại cương với phần mềm ArcView GIS” cho các cán bộ công nhân viên của các cơ quan, đơn vị liên quan đến Đề tài: “Nghiên cứu mô hình hệ thống thông tin địa lý tự động giám sát môi trường và diễn biến lũ lụt vùng đồng bằng sông Cửu Long (MEKOGIS.1)”.

Khoá đào tạo tại tỉnh Đồng Tháp

Từ ngày 10/05/2005, Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS) đã tiến hành triển khai kế hoạch đào tạo “GIS đại cương với phần mềm ArcView GIS” cho các cán bộ công nhân viên của các cơ quan, đơn vị liên quan đến Đề tài: “Nghiên cứu mô hình hệ thống thông tin địa lý tự động giám sát môi trường và diễn biến lũ lụt vùng đồng bằng sông Cửu Long (MEKOGIS.1)”.

Khoá đào tạo được triển khai lần lượt qua các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang trong khoảng thời gian từ ngày 10/05/2005 đến hết ngày 04/06/2005.

Mục đích khoá học:

  • Cung cấp cho học viên các khái niệm về GIS,  tiến trình phát triển, các thành phần, cấu trúc dữ liệu GIS, chức năng, hướng phát triển và các ứng dụng cơ bản của GIS.
  • Sử dụng phần mềm ArcView GIS để xây dựng, lưu trữ và hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu GIS, liên kết các cơ sở dữ liệu, khai thác cơ sở dữ liệu, truy vấn và tổ chức dữ liệu địa lý, thiết kế bản đồ chuyên đề.

Với sự tham gia của hơn 50 học viên là các cán bộ đang công tác tại các đơn vị liên quan trên địa bàn các tỉnh được đào tạo, khoá học đã góp phần xây dựng nguồn nhân lực GIS tại từng địa phương để hướng đến việc từng bước triển khai và áp dụng các sản phẩm của đề tài MEKOGIS’1 vào thực tế.


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com