Image1\

Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS) tham dự triển lãm những ngày “Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hoa Kỳ” diễn ra tại Hà Nội (15 – 18/ 11/ 2005)

Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS) tham dự triển lãm những ngày “Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hoa Kỳ” diễn ra tại Hà Nội (15 – 18/ 11/ 2005).

Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 11 năm 2005, Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS) đã tham dự “Những ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hoa Kỳ” do Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu Nghị, Hà Nội. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm ký Hiệp định hợp tác về KH&CN giữa hai nước.

Cùng với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam và Hoa Kỳ, Trung tâm DITAGIS đã tham gia vào các hoạt động triển lãm và hội thảo khoa học để giới thiệu một số thành tựu hợp tác KH&CN giữa Trung tâm DITAGIS với các đối tác của Hoa Kỳ như: ESRI (Environment System Research Institute), NCGIA (National Centre for Geographic Information Analysis), UK (University of Kentucky),…

Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS) là đơn vị duy nhất hoạt động trong lĩnh vực GIS đã được mời tham dự triển lãm. Tại khu vực triển lãm, Trung tâm đã giới thiệu hình ảnh hoạt động và một số thành tựu hợp tác với Hoa Kỳ như: Trung tâm đào tạo của ESRI tại Việt Nam (ESRI Training Center) được thành lập để triển khai hoạt động đào tào theo chương trình và tiêu chuẩn của ESRI Hoa Kỳ; Hội thảo Khoa học Công nghệ Thông tin Địa lý (GISnet); Hệ thống thông tin không gian thời gian thực về môi trường và khí tượng thủy văn (TSIS); Hệ thống thông tin đối tượng di động (MOIS); Cơ sở dữ liệu địa lý về hạ tầng kỹ thuật: cấp nước, thoát nước, điện, giao thông; Hệ thống thông tin địa lý cấp tỉnh/thành phố, quận/huyện;…

Sự tham gia của Trung tâm DITAGIS trong các hoạt động “Những ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hoa Kỳ”, đã tạo sự thu hút và quan tâm của các doanh nghiệp, cơ quan hai nước. Đặc biệt, đã mở ra hoạt động hợp tác phát triển Khoa học Thông tin Địa lý (GISciense) và Viễn Thám trong chương trình hợp tác phát triển KH&CN giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ.


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com