Image1\

Đoàn Giáo sư của Đại học Oklahoma – Hoa Kỳ đến thăm và làm việc với Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý (DITAGIS) vào ngày 06/ 01/ 2006

Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2006, Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý (DITAGIS) đã tiếp đoàn Giáo sư của trường Đại học Oklahoma – Hoa Kỳ đến tham quan và tìm hiểu về Trung tâm.

Các thành viên trong đoàn gồm có:

Mr: Thomas Wikle – Phó Hiệu trưởng Đại học Oklahoma – Hoa Kỳ.

Mr: Dale R. Lightfoot – Giáo sư GIS và Viễn thám Đại học Oklahoma – Hoa Kỳ.

Mr: Barry Clark – Giám đốc Vụ ngoại thương - Bộ Thương mại bang Oklahoma – Hoa Kỳ.

Đại học Oklahoma là một trong những trường đại học hàng đầu về: Nghiên cứu, triển khai ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực GIS tại Mỹ.

Mục tiêu chuyến viếng thăm lần này của đoàn Giáo sư trường Đại học Oklahoma là nghiên cứu tìm hiểu những sản phẩm ứng dụng công nghệ GIS tại Việt Nam phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, đại học Oklahoma cùng với Trung tâm DITAGIS sẽ tổ chức các khóa học triển khai chương trình đào tạo sau đại học dành cho các cán bộ giảng dạy nhằm phát triển nguồn nhân lực mới trong lĩnh vực GIS tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển công nghệ GIS tại Việt Nam trong tương lai.

Đến thăm Trung tâm đoàn đại học Oklahoma đã làm việc và trao đổi Giám đốc Trung tâm DITAGIS về những kinh nghiệm ứng dụng GIS trong mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quản lý Nhà nước. Đặc biệt, đoàn Giáo sư trường đại học Oklahoma rất quan tâm đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. Qua đó, đoàn đã trao đổi và có ý muốn hợp tác với Trung tâm trong vấn đề “Hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực GIS”.

Chiều cùng ngày, đoàn Giáo sư trường đại  học Oklahoma cùng với Trung tâm đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai để bàn bạc và thống nhất một số nội dung về phát triển công nghệ GIS. Đón tiếp đoàn còn có đại diện một số cán bộ các ban ngành sở: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, công ty Cấp thoát nước tỉnh Đồng Nai, Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Đồng Nai, Trung tâm kỹ thuật địa chính - Sở tài nguyên – Môi trường, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, …

Tại đây, đoàn Giáo sư Oklahoma đã đồng ý triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực bằng cách tổ chức các khoá học về GIS cho các cán bộ tỉnh Đồng Nai.

Qua chuyến viếng thăm lần này, đoàn Giáo sư đại học Oklahoma đã mở ra hướng hợp tác mới trong việc tìm kiếm thị trường đào tạo nhân lực trong lĩnh vực công nghệ GIS tại tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com