Image1\

Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam VIFOTEC

Ngày 12/ 04/ 2006, Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS) đã vinh dự được nhận giải VIFOTEC (giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam). Đây là giải thưởng do Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức.

Giải thưởng nhằm tập hợp, động viên, khuyến khích, hỗ trợ các tài năng sáng tạo của cả nước phát huy hết mọi khả năng của mình vào việc phát triển nền khoa học nước nhà. Buổi trao giải diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội với 40 tập thể và cá nhân nhận giải thưởng. Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý – DITAGIS vinh dự nhận giải ba của giải thưởng VIFOTEC trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Viễn thông với Dự án “Hệ thống thông tin hiện trạng công nghệ và Môi trường tỉnh Đồng Nai”.

Dự án “Hệ thống thông tin hiện trạng công nghệ và Môi trường tỉnh Đồng Nai” được thực hiện vào năm 1997, là dự án tiên phong cho việc áp dụng khoa học công nghệ GIS, làm tiền đề cho sự phát triển các dự án GIS khác của Đồng Nai cũng như của cả nước. Mục tiêu dự án là đóng góp những phương pháp luận về mô hình hệ thống thông tin địa lý cấp tỉnh 6 thành phần: Dữ liệu nền, dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu dùng chung, dữ liệu dùng riêng, quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu 3 giai đoạn và những kinh nghiệm thực tiễn có thể áp dụng vào địa phương khác khi triển khai các hệ thống thông tin địa lý cấp tỉnh hoặc một vùng lãnh thổ. Đây là dự án có nhiều ứng dụng trong thực tế, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao cho tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, những kết quả khoa học của dự án cũng được nhiều tỉnh thành khác trong nước áp dụng như: Mô hình Geodatabase được sử dụng tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO), UBND quận 5, … sự phân chia dữ liệu nền và dữ liệu chuyên ngành trong hệ thống thông tin địa lý đã mang lại sự thuận tiện khi xây dựng các hệ thống thông tin địa lý. Do đó, hầu hết các dự án triển khai hệ thống thông tin địa lý cho các địa phương tại Việt Nam sau năm 2000 đều xây dựng cơ sở dữ liệu nền truớc làm cơ sở cho các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như các dự án: (SAGOGIS) – thành phố Hồ Chí Minh, (DANAGIS) – thành phố Đà Nẵng, (BIDOGIS) – tỉnh Bình Dương, (BETEGIS) – tỉnh Bến Tre, … những ứng dụng này là công cụ giúp cơ quan ban ngành quản lý kinh tế - xã hội một cách khoa học, đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Bên cạnh sự đóng góp của Trung tâm DITAGIS về lĩnh vực Công nghệ thông tin và Viễn thông, còn có 39 đơn vị, cá nhân khác được nhận giải thưởng trong các lĩnh vực: Công nghệ vật liệu mới, Cơ khí tự động hoá, Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống, Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên … mặc dù đây chưa phải là toàn bộ nền KH&CN Việt Nam nhưng cũng đại diện cho công nghệ nước nhà trong lĩnh vực khoa học. Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) là nguồn cổ vũ khích lệ đối với các đơn vị, cá nhân về tinh thần sáng tạo, dám vượt qua thách thức công nghệ trong công cuộc xây dựng nước Việt Nam phát triển.


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com