Image1\

Tìm hiểu về GPS

Các video tài liệu cung cấp một sự hiểu biết tổng quan về GPS.
                    GPS là gì? (Download phim)

GPS là một tập hợp các vệ tinh di chuyển theo quỹ đạo quanh trái đất. Các thiết bị nhận tín hiệu GPS dùng các vệ tinh này như các điểm tham chiếu để xác định các vị trí. Những vị trí này có thể chính xác đến từng mét, thậm chí từng centi mét!
 Nguyên lý hoạt động của GPS: (Download phim)

Mặc dù GPS là hệ thống định vị chính xác và đáng tin cậy nhất từng được phát triển, nhưng cách thức hoạt động của nó thì hoàn toàn rất dễ hiểu.

Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com