Image1\

Trung tâm DITAGIS và SPACEBEL tiến hành triển khai thực hiện Dự án hợp tác

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm DITAGIS (Việt Nam) và SPACEBEL (Bỉ) về dự án Flooding Management: Research and implement the GIS database of the water level for the annual flooding area in Mekong delta – Vietnam, vào ngày 28/04/2004, đại diện phía SPACEBEL – ông Eric Gontier và ông Federick Lupo đã có buổi làm việc chính thức với Giám đốc Trung tâm cùng một số cán bộ nghiên cứu tại Trung tâm DITAGIS.

Hai bên đã cùng nhau trao đổi một số vấn đề nhằm thống nhất và cụ thể hoá các nội dung từ đó đưa ra kế hoạch làm việc cụ thể cho toàn bộ dự án.

Vào ngày 29/04/2004, Nhóm nghiên cứu DITAGIS và SPACEBEL cùng đi khảo sát thực địa khu vực nghiên cứu thuộc tỉnh An Giang mở đầu cho sự hợp tác và phát triển tốt đẹp của dự án.


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com