Image1\

Mở rộng quan hệ đào tạo giữa Trường Đại học Bách Khoa với các Trường Đại học tại Canada

200403191bVào ngày 14/01/2004, Đại diện một số Trường Đại học tại Canada (University of Waterloo, Waterloo, Ontario; Ryerson University, Toronto, Ontario; Mohawk College of Applied Arts and Technology, Hamilton, Ontario) đã đến thăm Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM. Mục đích chuyến viếng thăm nhằm tạo mối quan hệ hợp tác đào tạo giữa các Trường Đại học tại Canada với Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM. PGS.TS. Phan Thị Tươi - Hiệu trưởng trường – đã tiếp đoàn.

Trong thời gian làm việc tại trường, Đại diện phía Canada cũng đã dành nhiều thời gian tham quan, trao đỗi thông tin nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực GIS với Trung tâm Công Nghệ Thông tin Địa lý (DITAGIS).

Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM và Đại diện các Trường Đại học Canada đã ký biên bản ghi nhớ về việc hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đào tạo các chuyên ngành như: Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin Địa Lý (GIS) và Môi trường.


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com