Image1\

GIS phục vụ quản lý cây xanh

tongthebdNgày 11/03/2009 Trung Tâm DITAGIS thực hiện chuyển giao đề tài “Ứng dụng GIS trong quản lý cây xanh trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một” với sự tham gia của các cán bộ phòng quản lý đô thị Thị Xã.

Chương trình chuyển giao kéo dài trong 3 ngày từ ngày 11/03/2009 đến ngày 13/03/2009. Với các ứng dụng của phần mềm GIS, đề tài này đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý cây xanh trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một.

Nguồn: DITAGIS, 2009

 

 


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com