Image1\

Đào tạo chuyển giao công nghệ GIS phục vụ quản lý môi trường tỉnh Cà Mau

daotao1Trong khuôn khổ dự án: “Xây dựng hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý Môi trường tỉnh Cà Mau”, ngày 22/07/2009, Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý (DITAGIS) đã tiến hành khóa đào tạo chuyển giao công nghệ.

Cán bộ tham gia khóa học là chuyên viên đang công tác tại Phòng Môi trường (Chi cục BVMT), Trung tâm Thông tin, Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Cà Mau.

 

Nội dung Khóa học tập trung vào nội dung: giới thiệu phần mềm ArcGIS, cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý tài nguyên – môi trường của tỉnh Cà Mau và bộ công cụ phần mềm hỗ trợ giải quyết nghiệp vụ trong các quy trình tác nghiệp liên quan đến công tác quản lý môi trường.

Nguồn: DITAGIS, 2009


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com