Image1\

Giải đoán ảnh viễn thám phục vụ chống ngập tại TP.HCM

 

Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý đã hoàn thành dự án "Giải đoán ảnh viễn khu vực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1985 đến nay" nằm trong phạm vi dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án chống ngập nước tại Thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ Hà Lan tài trợ.

 

 

Dữ liệu được sử dụng là các ảnh viễn thám vào các năm 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2009 (2010) và thời điểm ảnh được lấy sẽ ưu tiên chọn trùng với thời điểm có những đợt triều cường hay mưa lớn. Kết quả giải đoán ảnh sẽ được sử dụng để phục vụ cho công tác lập các bản đồ giao thông, thủy hệ, diện tích mặt phủ để thống kê và đánh giá 4 yếu tố: tốc độ đô thị hóa của Thành phố, sự thay đổi lớp phủ thấm nước, sự thay đổi của hệ thống thủy hệ có ảnh hưởng đến quá trình thoát nước và những khu vực ngập do mưa và triều ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả của dự án được trông đợi sẽ đóng góp cơ sở cho việc giải quyết bài toán phức tạp về quy hoạch nói chung và chống ngập nước nói riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: DITAGIS, tháng 06/2012Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com