Image1\

Phối hợp với Hà Lan lập mô hình mô phỏng ngập lụt khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

ngapluttp

Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý đang triển khai phối hợp cùng tư vấn Hà Lan lập mô hình thủy lực 1-2D mô phỏng ngập lụt khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án chống ngập nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Hà Lan tài trợ.

 

Ảnh: Bản đồ các điểm ngập lụt tại TP.HCM. Nguồn: Hồ Long Phi, 2010.

Trong phạm vi dự án hỗ trợ kỹ thuật, Trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ cũng như đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của liên danh tư vấn Hà Lan nhằm phục vụ công tác thu thập thông tin, phân tích ưu khuyết điểm các phần mềm mô phỏng kỹ thuật hiện có, quyết định lựa chọn phần mềm thích hợp nhất để áp dụng, cung cấp và nhập số liệu đầu vào, phối hợp hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy lực 1-2D, sau đó thực hiện đào tạo và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị chức năng.

Kết quả đạt được của dự án được trông đợi sẽ đóng góp đáng kể cho một chiến lược tích hợp trong kế hoạch kiểm soát của Thành phố nhằm phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ gây ngập, và giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt.

 

Nguồn: DITAGIS, tháng 06/2012.

 


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com