Image1\

Đào tạo GIS tổng hợp phục vụ quản lý mạng lưới cấp nước cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và các đơn vị trực thuộc


Trong khuôn khổ dự án: “Nâng cấp hệ thống SAWAGIS” của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO), từ ngày 31/03/2014 đến ngày 27/06/2014, Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý (DITAGIS) đã tiến hành đào tạo hàng loạt khóa chuyển giao công nghệ với 5 nội dung liên quan đến GIS, GPS, lập trình GIS, thao tác với data,... cho tất cả các cán bộ chuyên trách tại các Phòng Ban kỹ thuật của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) và các đơn vị trực thuộc.

Nội dung Khóa học tập trung vào việc giới thiệu và ứng dụng phần mềm ArcGIS mức cơ bản và nâng cao, thao tác với data và biên tập cơ sở dữ liệu GIS, lập trình GIS, ứng dụng GPS, tích hợp GIS-GPS phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý mạng lưới cấp nước, giảm thất thoát nước, ứng phó và xử lý sự cố trên mạng lưới một cách nhanh chóng, cải thiện năng suất làm việc các phòng ban kỹ thuật của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn TP.HCM.

Nguồn: DITAGIS, 2014


Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com