Image1\

GIS giúp cải thiện việc quản lý nước ngầm ở Kuwait

 

Thông tin về nước lợ, mà quan trọng là nguồn cung cấp nước của Kuwait, đang được quản lý một cách hiệu quả hơn thông qua một doanh nghiệp thực hiện GIS.

Hệ thống thủy lực khu vực cơ sở Kuwait gồm hai tầng ngậm nước. Tầng trên, Tập đoàn Kuwait, bao gồm một lớp trầm tích và đá đàn hồi bão hòa nước. Nó có một giá trị tổng muối hòa tan (TDS) nằm giữa khoảng 4,000-9,000 triệu hạt (ppm). Tầng chứa nước thấp, sự hình thành Dammam, chứa các lớp đá vôi hợp nhất và có giá trị TDS trong khoảng 3,000-6,000 ppm. Nước ngầm ở Kuwait di chuyển liên tục theo độ dốc.

Bồn nước cao. Ảnh: Eyad Ghatasheh

Nước lợ, nước mặn, nước ngọt và nước ngầm được tìm thấy trong các tầng chứa nước này. Lĩnh vực khoan và xây dựng nước ngầm, được bắt đầu bằng việc phân chia Gas và nước vào năm 1950, đã được chuyển về Cục Quản lý nước ngầm vào năm 1970. Hàng trăm dự án ngầm đã được xây dựng thông qua các nỗ lực hợp tác của Cục Các dự án ngầm và bộ phận Mạng lưới các Dự án Nước. Các dự án này là kết quả của các đề xuất nghiên cứu nước ngầm và phòng nghiên cứu. Nước sản xuất bởi các lĩnh vực được sử dụng trong các quá trình sản xuất nước ngọt, thủy lợi, và tiêu thụ khác.

Nước lợ trong Kuwait Group và các tầng ngậm nước Dammam trải dài từ phía đông của bán đảo Ả Rập và hơi dốc về phía vịnh Ả Rập. Giếng nước lợ chủ yếu nằm trong các vùng Sulaibiya, Shigaya, và Umm Gudair. Ngoài ra, các vùng Al-wafra và Al-Abdaly được sử dụng bởi Công ty Dầu khí Kuwait (KOC). Kuwait có 13 vùng nước ngầm có hỗ trợ tổng cộng 1.180 giếng nước. Các giếng này được dành riêng cho các nhiệm vụ cụ thể như thoát nước, thăm dò, theo dõi, quan sát, và sản xuất.

Bề mặt Dammam lớp bên dưới hiển thị độ dốc về phía vịnh Ả Rập. Mô hình của Eyad Ghatasheh

Một số dự án sử dụng nước lợ đã được thành lập hợp tác bởi các Cục dự án nước và Cục Quản lý nước ngầm. Nước sẽ được phân phối đến người tiêu dùng thông qua một đường ống song song riêng biệt tới đường ống phân phối nước ngọt. ArcGIS 10.2.1 cho Desktop từ ESRI và ArcFM Desktop 10.2.1 từ Schneider Electric đã được sử dụng để tạo ra, cập nhật, phân tích và lưu trữ tất cả các dữ liệu không gian và dữ liệu bảng liên quan đến nguồn nước ngầm này.

Tổng sản lượng hiện tại của công suất lắp đặt là khoảng 126 triệu Gallons Imperial mỗi ngày (MIGPD), và mức tiêu thụ tối đa trong mùa hè đạt 87 MIGPD. Bể nước ngầm hình trụ được sử dụng để lưu trữ. Dung lượng của chúng có thể được bơm trực tiếp vào mạng lưới phân phối hoặc bể chứa nước trên cao qua ống truyền tải sau khi nước đã được pha trộn với nước cất. Các bể này xử lý sự thay đổi theo giờ trong nhu cầu về nước và duy trì áp lực liên tục trong đường ống phân phối. Nước lợ có sẵn tới 79.000 người tiêu dùng. Các chương trình khác có liên quan đã được đề xuất để đẩy mạnh năng lực sản xuất thông qua các vùng mới trong nhiều khu vực khác nhau.

Phân phối của các khu nước ngầm và giếng. Nguồn: Hệ thống GIS MEW Enterprise

 

Gần đây, Cục Quản lý nước ngầm bắt đầu sử dụng GIS trong tất cả các khía cạnh của hoạt động của họ. Các ArcScan cho ArcGIS mở rộng được dùng để số hoá các bản sao cứng các bản phác thảo và bản đồ. Một cuộc khảo sát vị trí và tình trạng của tất cả các vật thể liên quan- giếng nước, đường ống truyền tải, phân phối ống, máy bơm, và tất cả các phụ kiện tham gia là cần thiết.

Quá trình thu thập dữ liệu này đã được xử lý bằng PDA Trimble kết nối với một trạm cơ sở để nâng cao độ chính xác. Việc xử lý sau đã được sử dụng để việc đọc chính xác hơn bằng cách sử dụng phần mềm Trimble's Pathfinder. Một dữ liệu từ điển đặc biệt, tạo ra cho PDA, đã được sử dụng để chụp hình các thuộc tính vật thể trong khi thu được tọa độ vật thể.

Mạng lưới phân phối nước cho thấy ống chính và ống dẫn dịch vụ nước ngọt và nước lợ. Được cung cấp bởi hệ thống GIS MEW Enterprise

Dữ liệu này đã được xác nhận bằng cách sử dụng hình ảnh vệ tinh cập nhật với độ phân giải 0,6 cm. Sau khi so sánh, 5 phần trăm của các dữ liệu thu được khảo sát một lần nữa bởi các kỹ sư Quản lý nước để thẩm tra và phê duyệt dữ liệu trước khi tải dữ liệu vật thể vào cơ sở dữ liệu địa lý doanh nghiệp truy cập vào một phần hay toàn bộ bởi người dùng cuối cùng, biên tập viên, và điều tra viên, tùy thuộc vào mức độ đặc quyền được phân công.

Những kỹ sư Quản lý nước ngầm người là những người dùng cao cấp làm việc để sử dụng đầy đủ các tính năng của phần mềm. Dự án này được thực hiện thông qua các nỗ lực hợp tác của khách hàng, Cục Điện và Nước; OpenWare, các nhà phân phối của ESRI và nhà thầu dự án; và các nhà thầu phụ Khatib & Alami. Một quy trình làm việc chung được thành lập để xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến việc thu thập dữ liệu, lưu trữ, và quá trình xác nhận và phê duyệt với mỗi bên duy trì các quy tắc và quy trình làm việc của nó.

Để biết thêm thông tin, liên hệ với Eyad Ghatasheh, kỹ sư phần mềm OpenWare  cao cấp cho dự án GIS MEW, tại 00.965-60.402.910.

 

nguồn: esri.com


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com