Image1\

Công nghệ không gian địa lý và tương lai của thành phố.

 

Bài viết bởi Jack Dangermond, chủ tịch Esri.

Một vài tháng trước, tôi đã nhận được yêu cầu của thành phố Los Angeles về việc chia sẻ một vài xu hướng công nghệ về tương lai ứng dụng của GIS trong các thành phố và làm cách nào những xu hướng này có thể sẽ giúp cho các thành phố trở nên thông minh hơn.

Trải qua bốn thập kỷ, công nghệ GIS đã tác động một cách có hệ thống tới chính quyền địa phương bằng cách cải thiện việc lưu trữ những hồ sơ cơ bản và quản lý dữ liệu cũng như tự động hoá một loạt các quy trình công việc liên quan đến Không gian địa lý bao gồm việc lập bản đồ. Hầu hết các cải tiến đã được các hệ thống phòng ban tập trung vào các lĩnh vực nhiệm vụ cụ thể.

Chúng ta bây giờ đang bước vào một giai đoạn trong đó dữ liệu không gian địa lý (và những thứ khác) về các thành phố đang phát triển to lớn. Dữ liệu này ngày càng gia tăng được hướng đến để nhắm vào những thách thức ngày càng tăng mà những thành phố đang phải đối hiện nay. Các nhà quản lý và người đưa ra chính sách đang tìm kiếm cách tiếp cận để tận dụng tốt hơn các dữ liệu kỹ thuật số này để cải thiện việc ra quyết định và sự quản lý của chính phủ. Cuối cùng, có sự quan tâm mạnh mẽ trong việc đưa ra dữ liệu của chính phủ một cách công khai có sẵn cho công chúng và các doanh nghiệp trong niềm tin rằng điều này có thể khuyến thích sự đổi mới và tính minh bạch của chính phủ nhiều hơn. Kết quả là, GIS đang được công nhận rộng rãi hơn như là một nền tảng mạnh mẽ cho chính quyền địa phương để đạt được những mục tiêu này. Khả năng quản lý, tích hợp, phân tích và hiển thị dữ liệu rất lớn và phức tạp đang tạo dựng một nền tảng thiết yếu cho việc tạo ra các thành phố bền vững trong tương lai.

Hệ thống GIS có truyền thống được dựa trên những cách tiếp cận cơ sở dữ liệu tập trung tạo ra các sản phẩm thông tin, chẳng hạn như các bản đồ, báo cáo, hoặc các cách nhìn, xuất phát từ DBMS tập trung (những cơ sở dữ liệu địa lý). Trong khi có một số những ngoại lệ như Geneva, Thụy Sĩ, các hệ GIS đã được thực hiện rộng lớn như những hệ thống phòng ban.

 

 

Trong thập kỷ vừa qua, bởi phần lớn do sự xuất hiện của máy tính và mạng nhanh hơn, tầm nhìn của những hệ thống doanh nghiệp phân phối được tạo ra bằng cách tích hợp các hệ thống phòng ban bắt đầu xuất hiện. Tầm nhìn này thừa hưởng kiểu kiến trúc dịch vụ phương Đông cho dữ liệu liên kết động từ nhiều cơ sở dữ liệu phân phối đa chiều. Kết quả là, chúng ta đã thấy sự phát triển của các ứng dụng có thể truy cập, tham gia, che phủ, và xem dữ liệu phân tán như thể nó đã được cung cấp bởi một DBMS đơn nhất hoặc cơ sở dữ liệu địa lý. Khả năng này đã loại bỏ sự cần thiết phải bình thường hóa và tích hợp vật lý dữ liệu vào một hệ thống tập trung duy nhất. Kiến trúc phân phối và thống nhất này đã làm tăng lên đáng kể với sự kỹ càng và việc chấp nhận các tiêu chuẩn web xem như một xương sống cho cấu trúc doanh nghiệp.

Một kiểu mẫu Web GIS mới

Ngày nay các mô hình phân phối dữ liệu mash up (ở hai dạng bảng và bản đồ) đang ngày càng được thực hiện tại các thành phố. Điều này đang giúp thống nhất và tích hợp thông tin từ nhiều nguồn trên toàn doanh nghiệp và hơn thế nữa. Mô hình làm việc mới này được hỗ trợ bởi mạng và dịch vụ mạng. Trong khi không phải thay thế sự cần thiết của việc thiết kế cơ sở dữ liệu truyền thống tốt, nó tạo ra một khuôn khổ nhiều hơn nữa cách nhanh chóng để phát triển và triển khai các ứng dụng GIS. Điều này thực sự giúp nhận ra tầm nhìn tích hợp dữ liệu của doanh nghiệp làm GIS.

Để làm cho việc tích hợp loại chức năng của cơ sở dữ liệu này hoạt động trong một thế giới cơ sở dữ liệu dạng bảng đòi hỏi những chìa khóa phổ biến bên trong và giữa các bộ dữ liệu phân tán để dữ liệu có thể được tích hợp dễ dàng. Phổ biến với hầu hết các dữ liệu và các dịch vụ chính quyền địa phương là một số hình thức tham chiếu địa lý hoặc địa điểm. Dữ liệu tham chiếu địa lý này có thể là toạ độ x, y, một địa chỉ, một tên địa điểm, hoặc khu vực địa lý như mã Zip hoặc khu vực hành chính. GIS cung cấp những công cụ liên kết với các dữ liệu không gian tham gia này. Ví dụ, GIS có thể kết hợp một bảng dữ liệu điểm (chẳng hạn như vụ phạm tội) với một bảng của khu vực (như các cảnh sát quận). Khả năng này ngày càng được công nhận là có vai trò quan trọng trong việc tích hợp tất cả các loại dữ liệu trên toàn doanh nghiệp.

Các khối xây dựng then chốt khác với kiểu kiến trúc mới này là sự phơi bày dữ liệu như các dịch vụ sử dụng các giao thức như REST. Những dịch vụ này đang ngày càng được sử dụng để hỗ trợ một thế giới hoàn toàn mới của phát triển ứng dụng GIS hỗ trợ công việc vận hành, phân tích, hỗ trợ quyết định, và sự tham gia của công dân.

Dữ liệu thời gian thực nhiều hơn về các thành phố đang trở nên có sẵn. Mạng lưới khổng lồ của các thiết bị di động và đứng yên đo lường và theo dõi mọi thứ mà những di chuyển hoặc thay đổi đang được tạo ra. Điều này bao gồm lưu lượng truy cập, sử dụng tiện ích, môi trường và xây dựng dữ liệu thông minh, được bày ra như những dịch vụ. Qua thời gian các nguồn đông đúc này cũng sẽ được tích hợp như một nguồn thông tin cho phép người dân cũng như nhân viên thành phố báo cáo các quan sát và cách hiểu của họ. Cuối cùng, dịch vụ cho phép dữ liệu hoạt động (dữ liệu được duy trì trong hệ thống doanh nghiệp) sẽ có nghĩa rằng dữ liệu có thể dễ dàng kết nối và tích hợp tự động.

Việc phục vụ tất cả các dữ liệu chính quyền địa phương sẽ thay đổi GIS và làm cho nó dễ dàng hơn để triển khai thực hiện làm các thành phố trở nên thông minh hơn. Mô hình này cho phép các chuyên gia GIS dễ dàng trộn dữ liệu và tạo ra các ứng dụng truyền thống đòi hỏi nhiều nguồn tài nguyên hơn. Kết quả là, các quá trình có liên quan đến nhiệm và phân bổ nguồn lực, chẳng hạn như cử các đội sửa chữa, ứng phó với những trường hợp khẩn cấp, triển khai và thực thi pháp luật sẽ trở nên hợp lý và đáng tin cậy hơn.

Giao diện người dân với các dịch vụ chính phủ sẽ ngày càng được thực hiện bằng cách sử dụng một nền tảng dịch vụ. Cuộc đổi mới chính phủ điện tử sẽ được hỗ trợ sử dụng các dịch vụ mạng cung cấp quyền truy cập vào các nguồn dữ liệu được phân phối. Một bộ hoàn toàn mới về các khả năng cho việc thực hiện các bảng biểu, thống kê, phân tích địa lý không gian, và sự hiển thị sẽ được xây dựng trên các dịch vụ này.

GIS đã cung cấp nhiều công cụ để làm điều này và sẽ ngày càng được sử dụng để chuyển dữ liệu chính quyền địa phương vào thông tin hoạt động mà các thành phố có thể sử dụng để cải thiện dịch vụ và chất lượng cuộc sống cho người dân của họ.

Các thành phố trong tương lai

Thành phố trong tương lai sẽ nhiều thông minh hơn. Tất cả mọi thứ sẽ được đo trong thời gian thực và chi tiết tốt thông qua việc triển khai các mảng phức tạp của các cảm biến. GIS sẽ đóng một phần quan trọng trong việc tích hợp núi dữ liệu thời gian thực vì vậy nó có thể được hiểu và hành động trên đó. Nó sẽ cải thiện các ứng dụng đa dạng từ quản lý chất lượng môi trường và xây dựng môi trường để sử dụng đất và quy hoạch giao thông vận tải. Kết quả sẽ được quyết định tốt hơn, hiệu quả hơn, và cải thiện thông tin liên lạc.

Các thành phố sẽ ngày càng làm cho thông tin của họ có sẵn như là các dịch vụ không gian địa lý mở ( những bản đồ). Các bản đồ này sẽ giúp kể câu chuyện về tình trạng của những thành phố và các chính sách mà họ đã thực hiện. Tất cả các giao dịch và các thay đổi sẽ được minh họa thực tế, kết quả là những công dân đều hiểu và tham gia. Họ sẽ đến thăm hội trường thành phố thường xuyên hơn, tự nhiên và hầu hết các giao dịch chính quyền địa phương sẽ được thực hiện trên web.

Vai trò của các chuyên gia GIS

Các chuyên gia GIS sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra tương lai này. Họ sẽ thực hiện GIS  dựa trên các bản đồ thông minh 2D và 3D như giao diện người dùng mới cho việc giao tiếp, tích hợp, phân tích, và sự hiểu biết tất cả mọi thứ về các thành phố. Họ sẽ cho phép địa lý tất cả các cơ sở dữ liệu và đưa ra dữ liệu này như những bản đồ mạng mở và cảnh quan mạng. Những dịch vụ bản đồ sẽ được sử dụng để tạo ra tất cả các loại ứng dụng có sẵn ở khắp mọi nơi trên mọi thiết bị. Chúng sẽ cung cấp các báo cáo, kể chuyện, và tham khảo các hoạt động địa phương. Chúng sẽ cho phép một sự hiểu biết tốt hơn và cung cấp một cơ sở hợp lý cho việc phân tích các tình huống phức tạp và hỗ trợ cho việc quy hoạch dựa trên vị trí và ra quyết định.

Thời hạn dài hơn

Khi các thành phố cho phép thông tin của họ, con người ở khắp mọi nơi sẽ có thể công khai so sánh các thành phố. Về mặt kỹ thuật, điều này là có thể. Nó được thực hiện bởi Đài quan sát đô thị, đó là một nguyên mẫu gần đây của cái sẽ đến. Chúng tôi cũng được nhìn thấy công việc thú vị được thực hiện bởi các tổ chức như The Trust For Public Lands, trong đó cung cấp các biện pháp chấm điểm mới so sánh các thành phố dựa trên sự khác biệt về số lượng không gian mở và cá công viên. Loại hệ thống tính điểm dựa trên GIS này sẽ phát triển thành một mô hình cho điểm tất cả mọi thứ trong thành phố. Tầm nhìn và hy vọng của tôi là các chuyên gia GIS sẽ tạo thuận lợi cho quá trình này và cung cấp một mô hình dựa trên khoa học về tích hợp, minh bạch và toàn diện sẽ giúp phát triển các khu định cư đô thị của chúng ta về những thành phố thông minh và bền vững hơn trong tương lai.


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com