Image1\
Hoạt động của trung tâm
 

Phối hợp với Hà Lan lập mô hình mô phỏng ngập lụt khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

ngapluttp

Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý đang triển khai phối hợp cùng tư vấn Hà Lan lập mô hình thủy lực 1-2D mô phỏng ngập lụt khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án chống ngập nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Hà Lan tài trợ.

Xem thêm...

 
 

Giải đoán ảnh viễn thám phục vụ chống ngập tại TP.HCM

 

Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý đã hoàn thành dự án "Giải đoán ảnh viễn khu vực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1985 đến nay" nằm trong phạm vi dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án chống ngập nước tại Thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ Hà Lan tài trợ.

Xem thêm...

 
 

Đào tạo chuyển giao công nghệ GIS phục vụ quản lý môi trường tỉnh Cà Mau

daotao1Trong khuôn khổ dự án: “Xây dựng hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý Môi trường tỉnh Cà Mau”, ngày 22/07/2009, Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý (DITAGIS) đã tiến hành khóa đào tạo chuyển giao công nghệ.

Xem thêm...

 
 

Huấn luyện Ứng dụng GIS trong quản lý hệ thống cấp thoát nước

giscapnuocTrong 2 ngày (18–19/06/2009), tại văn phòng Phòng thương mại và công nghiệp việt Nam (VCCI) Vũng Tàu đã diễn ra Khóa huấn luyện: “Quản lý hệ thống cấp – thoát nước đô thị”. Khóa huấn luyện được tổ chức dưới sự phối hợp của VCCI Vũng Tàu và Khoa Môi trường – Trường Đại học Bách Khoa TPHCM với sự hỗ trợ kinh phí từ AIT.

Xem thêm...

 
 

Ứng dụng GIS quản lý phương tiện vận chuyển

udgisNgày 12/02/2008, Sở Khoa Học Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng nghiên cứu khoa học với Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Phân tích thiết kế CSDL hệ thống thông tin địa lý GIS quản lý phương tiện vận chuyển chất thải rắn đô thị, chất thải rắn công nghiệp, CTNH, bùn hầm cầu trên địa bàn TP.HCM”.

Xem thêm...

 
 

Page 1 of 6

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com