Image1\
Tin tức khoa học

Trò chơi Địa lý

geogame(09/12/2004)

Mọi người ở mọi lứa tuổi có thể tham gia trò chơi địa lí (Geography Game). Trò chơi này áp dụng một số kỹ thuật trong ngành GIS để dạy người chơi học môn địa lí khi mà họ đang chơi.

Xem thêm...

 

Đất đai điện tử - một phần trong chính phủ điện tử tại Hàn Quốc - sử dụng GIS

gishanquoc(10/12/2004)

Tại Hàn Quốc, chính quyền địa phương quản lý đất đai thông qua các việc như định giá đất, quản lý các phiên giao dịch đất đai, quản lý và lập kế hoạch sử dụng đất, và các dịch vụ dân sự.

Xem thêm...

 
 

Thành phố Hudson, bang Ohio, triển khai mạng cục bộ dựa trên giải pháp tổng thể GIS

hinhanhgis (17.05.2005)

 Như hầu hết các đơn vị kinh doanh tư nhân trên khắp thế giới, các cơ quan chính quyền địa phương cũng đang trong tiến trình phát triển không ngừng, luôn tìm kiếm các cách thức mới và đã được cải tiến để đem đến các dịch vụ và cách phục vụ tốt hơn cho khách hàng của họ.

Xem thêm...

 
 

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong phát triển đô thị

GIS là hội thảo do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 28/11 tại Hà Nội. Với nhiều lợi ích có thể áp dụng trong công tác thu thập đo đạc địa lý, quản lý, phân tích hiện trạng và dự báo xu hướng phát triển đô thị… GIS đã được đón nhận ở Việt Nam trong khoảng 10 năm qua.

Xem thêm...

 
 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội: Đưa GIS vào quản lý đất

Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - GIS) - một công nghệ lập bản đồ, quản lý, phân tích và hiển thị tri thức địa lý - đang phát huy tác dụng ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) và hứa hẹn sẽ mang lại những dịch vụ công về đất đai hiệu quả.

Xem thêm...

 
 

Page 7 of 7

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com