Image1\
Tin tức khoa học

GIS giúp cải thiện việc quản lý nước ngầm ở Kuwait

 

Thông tin về nước lợ, mà quan trọng là nguồn cung cấp nước của Kuwait, đang được quản lý một cách hiệu quả hơn thông qua một doanh nghiệp thực hiện GIS.

Hệ thống thủy lực khu vực cơ sở Kuwait gồm hai tầng ngậm nước. Tầng trên, Tập đoàn Kuwait, bao gồm một lớp trầm tích và đá đàn hồi bão hòa nước. Nó có một giá trị tổng muối hòa tan (TDS) nằm giữa khoảng 4,000-9,000 triệu hạt (ppm). Tầng chứa nước thấp, sự hình thành Dammam, chứa các lớp đá vôi hợp nhất và có giá trị TDS trong khoảng 3,000-6,000 ppm. Nước ngầm ở Kuwait di chuyển liên tục theo độ dốc.

Bồn nước cao. Ảnh: Eyad Ghatasheh

Nước lợ, nước mặn, nước ngọt và nước ngầm được tìm thấy trong các tầng chứa nước này. Lĩnh vực khoan và xây dựng nước ngầm, được bắt đầu bằng việc phân chia Gas và nước vào năm 1950, đã được chuyển về Cục Quản lý nước ngầm vào năm 1970. Hàng trăm dự án ngầm đã được xây dựng thông qua các nỗ lực hợp tác của Cục Các dự án ngầm và bộ phận Mạng lưới các Dự án Nước. Các dự án này là kết quả của các đề xuất nghiên cứu nước ngầm và phòng nghiên cứu. Nước sản xuất bởi các lĩnh vực được sử dụng trong các quá trình sản xuất nước ngọt, thủy lợi, và tiêu thụ khác.

Nước lợ trong Kuwait Group và các tầng ngậm nước Dammam trải dài từ phía đông của bán đảo Ả Rập và hơi dốc về phía vịnh Ả Rập. Giếng nước lợ chủ yếu nằm trong các vùng Sulaibiya, Shigaya, và Umm Gudair. Ngoài ra, các vùng Al-wafra và Al-Abdaly được sử dụng bởi Công ty Dầu khí Kuwait (KOC). Kuwait có 13 vùng nước ngầm có hỗ trợ tổng cộng 1.180 giếng nước. Các giếng này được dành riêng cho các nhiệm vụ cụ thể như thoát nước, thăm dò, theo dõi, quan sát, và sản xuất.

Bề mặt Dammam lớp bên dưới hiển thị độ dốc về phía vịnh Ả Rập. Mô hình của Eyad Ghatasheh

Một số dự án sử dụng nước lợ đã được thành lập hợp tác bởi các Cục dự án nước và Cục Quản lý nước ngầm. Nước sẽ được phân phối đến người tiêu dùng thông qua một đường ống song song riêng biệt tới đường ống phân phối nước ngọt. ArcGIS 10.2.1 cho Desktop từ ESRI và ArcFM Desktop 10.2.1 từ Schneider Electric đã được sử dụng để tạo ra, cập nhật, phân tích và lưu trữ tất cả các dữ liệu không gian và dữ liệu bảng liên quan đến nguồn nước ngầm này.

Tổng sản lượng hiện tại của công suất lắp đặt là khoảng 126 triệu Gallons Imperial mỗi ngày (MIGPD), và mức tiêu thụ tối đa trong mùa hè đạt 87 MIGPD. Bể nước ngầm hình trụ được sử dụng để lưu trữ. Dung lượng của chúng có thể được bơm trực tiếp vào mạng lưới phân phối hoặc bể chứa nước trên cao qua ống truyền tải sau khi nước đã được pha trộn với nước cất. Các bể này xử lý sự thay đổi theo giờ trong nhu cầu về nước và duy trì áp lực liên tục trong đường ống phân phối. Nước lợ có sẵn tới 79.000 người tiêu dùng. Các chương trình khác có liên quan đã được đề xuất để đẩy mạnh năng lực sản xuất thông qua các vùng mới trong nhiều khu vực khác nhau.

Phân phối của các khu nước ngầm và giếng. Nguồn: Hệ thống GIS MEW Enterprise

 

Gần đây, Cục Quản lý nước ngầm bắt đầu sử dụng GIS trong tất cả các khía cạnh của hoạt động của họ. Các ArcScan cho ArcGIS mở rộng được dùng để số hoá các bản sao cứng các bản phác thảo và bản đồ. Một cuộc khảo sát vị trí và tình trạng của tất cả các vật thể liên quan- giếng nước, đường ống truyền tải, phân phối ống, máy bơm, và tất cả các phụ kiện tham gia là cần thiết.

Quá trình thu thập dữ liệu này đã được xử lý bằng PDA Trimble kết nối với một trạm cơ sở để nâng cao độ chính xác. Việc xử lý sau đã được sử dụng để việc đọc chính xác hơn bằng cách sử dụng phần mềm Trimble's Pathfinder. Một dữ liệu từ điển đặc biệt, tạo ra cho PDA, đã được sử dụng để chụp hình các thuộc tính vật thể trong khi thu được tọa độ vật thể.

Mạng lưới phân phối nước cho thấy ống chính và ống dẫn dịch vụ nước ngọt và nước lợ. Được cung cấp bởi hệ thống GIS MEW Enterprise

Dữ liệu này đã được xác nhận bằng cách sử dụng hình ảnh vệ tinh cập nhật với độ phân giải 0,6 cm. Sau khi so sánh, 5 phần trăm của các dữ liệu thu được khảo sát một lần nữa bởi các kỹ sư Quản lý nước để thẩm tra và phê duyệt dữ liệu trước khi tải dữ liệu vật thể vào cơ sở dữ liệu địa lý doanh nghiệp truy cập vào một phần hay toàn bộ bởi người dùng cuối cùng, biên tập viên, và điều tra viên, tùy thuộc vào mức độ đặc quyền được phân công.

Những kỹ sư Quản lý nước ngầm người là những người dùng cao cấp làm việc để sử dụng đầy đủ các tính năng của phần mềm. Dự án này được thực hiện thông qua các nỗ lực hợp tác của khách hàng, Cục Điện và Nước; OpenWare, các nhà phân phối của ESRI và nhà thầu dự án; và các nhà thầu phụ Khatib & Alami. Một quy trình làm việc chung được thành lập để xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến việc thu thập dữ liệu, lưu trữ, và quá trình xác nhận và phê duyệt với mỗi bên duy trì các quy tắc và quy trình làm việc của nó.

Để biết thêm thông tin, liên hệ với Eyad Ghatasheh, kỹ sư phần mềm OpenWare  cao cấp cho dự án GIS MEW, tại 00.965-60.402.910.

 

nguồn: esri.com

 

Khai thác tiềm năng của những sân thượng ở đô thị

Bay Localize, nằm ở Oakland, California, nhìn những sân thượng đô thị như một nguồn thực phẩm, nước và năng lượng tiềm năng làm cho các thành phố phát triển lên và bền vững hơn. Đó chính là mục tiêu của dự án Những Tài Nguyên Sân thượng.

Một tổ chức phi lợi nhuận tại Oakland, Bay Localize tích cực tham gia vào các cộng đồng Bay Area, bồi dưỡng quan hệ đối tác và làm việc với rất nhiều thành phố và các cơ quan trong việc xây dựng công bằng, các cộng đồng bền vững bằng cách đối diện với những thách thức của sự bất ổn khí hậu, gia tăng chi phí năng lượng và suy thoái bằng cách trang bị cho các nhà lãnh đạo địa phương những công cụ, mô hình và chính sách linh hoạt.

Bay Localize liên lạc với Berkeley, California, văn phòng của PlaceWorks (trước đây là Thiết kế, Cộng đồng và Môi trường) để giúp đỡ trong việc phát triển một phương pháp đánh giá năng lực của những sân thượng đô thị để gia tăng lương thực, thu giữ nước mưa, và tạo ra năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. PlaceWorks là một nhà tư vấn thiết kế và quy hoạch tư nhân với những văn phòng trên khắp California, làm việc với những khách hàng công chúng, tư nhân và phi lợi nhuận. PlaceWorks có một kinh nghiệm GIS mạnh mẽ và là một tầng lớp đối tác Bạc của Esri.


Vùng lân cận hồ Đông ở Oakland, California, đã được chọn hỗn hợp của các kiểu xây dựng với đa dạng dân số sắc tộc và kinh tế. Vùng lân cận đã có một tòa nhà với một mái nhà màu xanh lá cây hiện hữu sâu và năm tòa nhà với sân thượng máy nước nóng năng lượng mặt trời.

PlaceWorks sử dụng ArcGIS Desktop để phát triển một công cụ nghiên cứu, phân tích và lập kế hoạch tương tác nhằm đánh giá các cơ hội những tài nguyên sân thượng. Mô hình PlaceWorks đánh giá các sân thượng như những vị trí sân thượng màu xanh lá cây mà có thể lưu trữ các khu vườn thủy canh và các tấm quang điện và cho phép thu giữ nước mưa. Mô hình này ước tính khu vực có thể được dành cho mỗi lần sử dụng, cũng như nước, năng lượng, và thực phẩm có thể được sản xuất. Phương pháp cũng xác định tiềm năng cho nhiều việc sử dụng trên một sân thượng duy nhất.

Phương pháp dự trên ArcGIS được phát triển bởi PlaceWorks bao gồm một số các tiêu chuẩn. Bước đầu tiên là một phép phân tích trực quan tất cả các tòa nhà và sân thượng với ArcMap, Hình Ảnh Thế Giới dựa trên bản đồ của Esri, và sự nhìn thấy con đường trên bản đồ Google.  Mỗi hình dạng mái của tòa nhà đã được xác định ( ví dụ bằng phẳng, đầu hồi, dốc…). Diện mạo của tất cả các mái nhà dốc đã được ghi nhận, và công cụ Bức Xạ Năng Lượng Mặt Trời trong sự mở rộng Phân Tích Không Gian ArcGIS đã được dùng để đánh giá lợi ích năng lượng mặt trời sẵn có.

Tiếp theo, một thư viện các lớp dữ liệu được tạo ra cho thấy việc sử dụng tòa nhà, kiểu kiến trúc, lối vào mái, vật liệu lợp nhà, toàn vẹn kết cấu và không gian sân có sẵn cho sư thuận tiện các bể chứa nước. Những thuộc tính này được đánh giá trong vùng bởi những tình nguyện viên hoặc nhân viên được đào tạo và nhập vào bằng các thiết bị cầm tay.

PlaceWorks chạy một mô hình GIS chuyên môn hóa xây dựng với ModelBuilder trong ArcMap điều đó thúc đẩy một tập hợp các thuật toán tương quan các đặc tính gia tăng năng lượng mặt trời vào tòa nhà và đặc điểm vị trí của từng tòa nhà để phân loại các tiềm lực trên sân thượng của nó. Sau khi phân loại, tải trọng kết cấu của mỗi tòa nhà là nội yếu tố để xác định những năng lực sử dụng mới có thể làm đặc trưng cho sân thượng đó.

Một khi những sân thượng được xác định, một mô hình thứ hai xác định số lượng hiệu suất nước, năng lượng, và thực phẩm có thể dự kiến. Phần mở rộng ArcGIS Spatial Analyst được sử dụng để tính toán trực tiếp số tấn nước, số kilowatt giờ điện, và số pounds rau có thể được sản xuất trên mỗi sân thượng.

 

Những nguyên mẫu đã được giao cho các tòa nhà dựa trên ba tiêu chí: năng lực tải trọng của mái, vật liệu mái, và các yêu cầu truy cập mã xây dựng.

Có bốn yếu tố loại mái chính, truy cập mái, trọng lượng, không gian cho các bể chứa, giới hạn tiềm năng sân thượng và được phản ánh trong phương pháp luận của mô hình.

  • Loại mái nhà - mái dốc thường ngăn ngừa sản xuất thực phẩm mặc dù chúng vẫn cho phép việc thu mưa và phát điện (miễn là chúng có một tình trạng thích hợp.
  • Truy cập mái – Phát triển sâu các mái nhà xanh lá cây và /hoặc những vườn thủy canh để trồng và thu hoạch sản phẩm đòi hỏi lối vào cầu thang hoặc thang máy.
  • Trọng lượng - Hầu hết các sân thượng không thể hỗ trợ việc tải một mái nhà màu xanh lá cây để trồng sản vật hoặc thậm chí các loại thảo mộc. Những khu vườn thủy canh, tuy nhiên, có một hệ số trọng lượng thấp hơn và có thể được chứa trên nhiều mái hơn.
  • Không gian cho các bể chứa nước - thu hoạch nước mưa chỉ có thể xảy ra nơi có không gian sân cân xứng có sẵn để chứa một bể nước. Mô hình giả định việc thu nước mưa chỉ có thể nếu một nơi có thể chứa một bể nước 1.000 tấn.

Làm việc với Bay Localize, PlaceWorks thử nghiệm phương pháp này trong các khu vực lân cận Eastlake ở Oakland. Khu vực này có chứa một sự pha trộn đa dạng của các loại tòa nhà và một dân số đa dạng về dân tộc và kinh tế của khoảng 7000 người. Khu vực lân cận, xấp xỉ một dặm vuông, có tổng cộng 748 tòa nhà.

PlaceWorks xác định 10 tòa nhà với tiềm năng chứa những vườn rau quả trên mái nhà xanh lá cây, 18 sân thượng có thể chứa những vườn thủy canh, 668 sân thượng có thể chứa những tấm pin năng lượng mặt trời lắp đặt, và 623 tòa nhà với những mái có thể được dùng để thu nước mưa. Bằng cách sử dụng các mái nhà có thể sản xuất.

1,9 triệu tấn nước tưới/năm từ việc thu nước mưa có thể cung cấp những nhu cầu tưới nước ngoài trời của khoảng 212 hộ dân.

11,6 triệu kilowatt-giờ (kWh) mỗi năm của điện năng sản xuất bởi năng lượng mặt trời với công suất 8,5 MW [đo lường của hệ thống hoạt động hết công suất], mà có thể cung cấp xấp xỉ 25 % nhu cầu năng lượng của khu vực.

124 tấn rau quả xanh lá cây và vàng hàng năm từ những khu vườn trên sân thượng. Sản phẩm này có thể cung cấp cho khuyến cáo của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ điểm lấy nước vào của các loại rau này cho khoảng 8.500 người, nhiều hơn số người sống quanh khu vực này.

 

Loại nhà mái bằng thay đổi trong thiết kế và sử dụng và bao gồm các cửa hàng bán lẻ, các tòa nhà chung cư, và những địa điểm big-box bán lẻ.

Đối với phân tích này của các nguồn tài nguyên sân thượng, ArcGIS là một công cụ mạnh mẽ để quản lý dữ liệu, lập bản đồ và phân tích. Nếu không có ArcGIS, thật sẽ rất khó để tính toán các mối tương quan phức tạp giữa nhiều biến, và kết quả là, một số điều phức tạp của dự án sẽ bị mất.

Các PlaceWorks nghiên cứu nhận được nhiều giải thưởng từ các tổ chức lập kế hoạch và thiết kế bao gồm Hội Kiến trúc sư cảnh quan (ASLA) Northern California Chapter; Hiệp Hội Quy hoạch Hoa Kỳ (APA), California Chapter APA for Outstanding Grassroots Achievement; và Hiệp Hội các nhà Quy Hoạch Môi Trường trong sự nhìn nhận của quá trình độc đáo, nghiên cứu kỹ lưỡng, và mô hình bản sao.

Bay Localize theo nghiên cứu này với một báo cáo thứ hai được phép Sử Dụng Mái Nhà Của Bạn, xây dựng từ thông tin được phát triển trong việc nghiên cứu những sân thượng, và khởi đầu sáng kiến Thành Phố Xanh của bạn để chứng minh làm thế nào các thành phố có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản về thực phẩm, nước và năng lượng, một cách cục bộ và bền vững .

Về các tác giả

David Early, AICP, giám đốc người sáng lập tại PlaceWorks, đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch và thiết kế. Ông có bằng thạc sĩ trong kiến trúc và quy hoạch thành phố và có kiến thức sâu rộng về khái niệm quy hoạch GIS. Ông đã giám sát các ứng dụng của GIS trong một số dự án lớn.

Sarah Sutton, ASLA, LEED AP, là một giám đốc về kiến trúc cảnh quan và thiết kế bền vững ở PlaceWorks. Cô là giám đốc phụ trách nghiên cứu, khai thác các tiềm năng của những sân thượng đô thị, cho Bay Localize và hiện đang giám sát một số nghiên cứu đô thị xanh và các dự án thiết kế trên khắp California.

 nguồn: esri.com

 
 

Palestin dùng GIS để quản lý sự phát triển của khu đô thị trung tâm.

Bài viết bởi Jamal Numan, Giám đốc ban Hệ Thống Thông Tin Không Gian, chính quyền địa phương Palestine, và Saed Abu Helwa, Giám đốc kỹ thuật và công nghệ, GISTEC.

Chính quyền địa phương Palestine (MOLG) giám sát các hội đồng xã và những khu đô thị ở Bờ Tây và dải Gaza. Điều này cần một phương thế để quản lý hiệu quả sự tiến triển đô thị ở hai vùng đất không được kết nối này. Một nhóm phát triển hệ thống GIS phổ biến thông tin không gian thời gian thực từ một địa điểm trung tâm, làm giảm thiểu thời gian, chi phí và nhân lực cần để thu thập và phân tích dữ liệu này.

Tập trung các quy hoạch đô thị tổng thể

Một trong những trách nhiệm chính của chính phủ là việc cho phép những việc quy hoạch đô thị tổng thể trong tất cả các thành phố, thị trấn và ngôi làng của Palestine. Những quy hoạch đô thị tổng thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất ( bất kể tài sản là khu dân cư, thương mại, hay nông nghiệp, v..v) và phân loại mạng lưới đường bộ ( sự sắp đặt vị trí, chiều rộng và độ dốc) để thông báo các điều lệ quy hoạch và xây dựng. Cho rằng khu Bờ Tây và dải Gaza có kích cỡ tương đối nhỏ nằm trong khoảng 3700 dặm vuông (6000 km2) với một số dân nhỏ vào khoảng 4 triệu người, MOLG muốn có thể là ngôi nhà của tất cả thông tin quy hoạch đô thị trong một cơ sở dữ liệu và nhờ Ban Hệ Thống Thông Tin không gian chỉnh sửa và quản lý dữ liệu trong thời gian thực tại các cấp địa phương, vùng, và quốc gia. MOLG cũng muốn cung cấp một cổng thông tin công cộng thân thiện để sử dụng nhờ đó những viên chức chính phủ khác và công chúng có thể dễ dàng truy cập thông tin quy hoạch vào bất kì vị trí nào ở khu Bờ Tây và dải Gaza.

 

GeoMOLG, bức ảnh này là một ứng dụng bản đồ web đơn giản giúp chính quyền địa phương Palestine thu thập dữ liệu về sử dụng đất và sự quản lý và kết nối dữ liệu với các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các học viện.


Sau khi nghiên cứu các yêu cầu đó, MOLG quyết định rằng một ứng dụng bản đồ web mạnh mẽ sẽ phục vụ tốt nhất những nhu cầu của nó. Với sự tài trợ đầy đủ từ cơ quan Hợp Tác Quốc Tế Đức (được biết đến với cái tên viết tắt Đức là GIZ) và sự hỗ trợ phát triển từ GISTEC, nhà phân phối chính thức của ESRI tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất, một nhóm GIS trong chính phủ đã tạo ra Hệ Thống Thông Tin Không Gian Tích Hợp của chính quyền địa phương Palestine, hoặc GeoMOLG.

Cấu trúc đằng sau Hệ Thống

Khi sản phẩm cuối cùng là một ứng dụng bản đồ mạng không phức tạp, những nỗ lực thao tác dữ liệu yêu cầu hỗ trợ các hoạt động liên tục của đội là rộng lớn và cấp thiết. Để giữ trong giới hạn ngân sách, những nỗ lực đáng kể đã được thực hiện để giảm thiểu sự tiến triển và xác định đặc điểm những khu vực hiệu quả.

Đội đã dùng phần mềm CAD để thảo ra việc sử dụng đất và mạng lưới đường bộ đặc trưng và phần mềm an toàn FME Desktop để chuyển lệnh hatch đến lệnh polygon. Tất cả những sự quy hoạch đô thị tổng thể được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu địa lý doanh nghiệp duy nhất trên máy chủ SQL của Microsoft tới khả năng chỉnh sửa đa người dùng. Các lớp đặc trưng trong cơ sở dữ liệu địa lý được thêm vào tài liệu bản đồ trong ArcGIS for Desktop và được xuất bản sử dụng ArcGIS for Server, những thứ làm cho việc chia sẻ trở nên dễ dàng. Những người dùng cuối cùng sau đó tương tác và vận hành với dữ liệu không gian bằng việc dùng những người xem web được hỗ trợ bởi Latitude Geographics' Geocortex. Ngoài ra, đội sử dụng ArcPad để tiếp tục thu thập dữ liệu – chủ yếu trên các tiện ích công cộng và những vị trí thuận tiện – nơi có thể được tải lên trực tiếp tới ArcGIS for Server và phản ánh trên GeoMOLG trong thời gian thực.

Kết nối dữ liệu nhiều hơn việc thu thập nó

Dựa trên sự thành công của việc ứng dụng bản đồ web ban đầu, chính phủ đã làm thêm dữ liệu sẵn sàng trên GeoMOLG ngoài những quy hoạch dữ liệu tổng thể, bao gồm những thông số của thửa đất, sự phân loại nông nghiệp, địa giới hành chính của chính quyền địa phương, các hạt cử tri, và ngay cả những hình ảnh trên không.

Chính quyền cũng cho phép các tổ chức chính phủ khác để xin truy cập, điều này có nghĩa rằng không phải tất cả dữ liệu đều đến từ MOLG và người dùng cuối cùng sẽ có những lợi ích đa dạng. Để quản lý vấn đề đầu tiên, tất cả người dùng tải dữ liệu người có thể tin được như các dịch vụ bản đồ, vật duy trì một liên kết tới nguồn gốc ban đầu và hiển thị thông tin mới này gần như ngay lập tức trên GeoMOLG. Đội cũng làm việc với GISTEC để hiệu chỉnh thêm các loại thư mục mà người dùng có thể thêm trực tiếp tới ứng dụng web. Như vậy, GeoMOLG trở nên kết nối dữ liệu nhiều hơn chỉ đơn giản là thu thập nó.

GeoMOLG giờ đây cho phép chính quyền địa phương Palestine tập trung quản lý tất cả các việc quy hoạch đô thị tổng thể - ví dụ áp dụng cho cộng đồng Marda ở Bờ Tây – khắp khu vực Bờ Tây và dải Gaza.


Bản đồ đường phố cho sự phát triển trong tương lai.

Với một lượng lớn thông tin địa lý có sẵn ở một địa điểm, GeoMOLG sớm khởi đầu phát triển việc truyền thông và hợp tác kỷ luật chéo trên một quy mô chưa từng có trong chính phủ và các tổ chức phi chính phủ cùng các học viện. Nó nhanh chóng trở thành nguồn dữ liệu không gian quan trọng nhất ở Palestine. Thực tế, lúc khởi động chính thức của ứng dụng vào tháng 11 năm 2014, thủ tướng Palestine Rami Hamdallah nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển hơn nữa GeoMOLG bằng việc kết hợp dữ liệu và những khả năng bổ sung để mở rộng tầm hoạt động.

GeoMOLG về cơ bản đã gia tăng khả năng của thông tin không gian và hiệu quả của việc truy cập nó. Bằng việc tạo ra một không gian cho những người dùng truy cập vào nhiều loại dữ liệu không gian, GeoMOLG đã làm điều này dễ dàng hơn để ra thông báo, những quyết định dựa trên thực tế. Không có gì đáng ngạc nhiên, sau đó, công cụ này trở thành chìa khóa để xác định những chiến lược và xây dựng những bản đồ đường bộ cho sự phát triển tương lai Palestine.

Về các tác giả

Jamal Numan, người có trình độ thạc sĩ khoa học tại GIS và có nền tảng về kỹ sư dân dụng, là chuyên gia về các hãng hệ thống thông tin không gian ở chính quyền địa phương Palestine. Có thể liên lạc với ông ấy tại địa chỉ mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Saed Abu Helwa là giám đốc kỹ thuật và công nghệ tại GISTEC. Ông ấy có trình độ thạc sĩ khoa học về điện tử và thông tin liên lạc và trình độ cử nhân khoa học về kỹ sư điện tử.


nguồn: esri.com

 
 

Quản lý đèn giao thông dựa trên phần mềm GIS của Philadelphia tiết kiệm 1 triệu đô la mỗi năm

denGT

Thành phố Philadelphia bang Pennsylvania đang sử dụng phần mềm ArcGIS để thực hiện Dự án sử dụng đèn LED trong chiếu sáng giao thông. Đây là một chương trình với tham vọng thay thế các thiết bị chiếu sáng giao thông được tài trợ một phần bởi Đạo luật Tái thiết và Phục hồi của Mỹ năm 2009.

Xem thêm...

 
 

Lập bản đồ số để giúp người nông dân quản lý đất đai

farmgis
Sussex, Anh - Một nhà nghiên cứu ở Frederiction muốn sử dụng công nghệ lập bản đồ kỹ thuật số nhằm giúp cho người nông dân ở Sussex cũng như trên toàn thế giới.

Xem thêm...

 
 

TP HCM: quản lý xe buýt bằng công nghệ định vị toàn cầu

Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải khách công cộng TPHCM - chủ đầu tư Dự án điều hành vận tải hành khách công cộng nội thành vừa cho biết, giai đoạn thử nghiệm ứng dụng công nghệ GIS-GPS (định vị toàn cầu) đối với xe buýt tại TP HCM đã hoàn thành.

Xem thêm...

 
 

Page 2 of 7

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com