Image1\
Hội thảo GIS

Hội thảo khoa học DITAGIS lần thứ hai

gis2Hội thảo khoa học DITAGIS lần thứ hai diễn ra vào ngày 7/11/1995 tại Tp. Hồ Chí Minh được sự phối hợp của Trung Tâm VTGEO và tập đoàn GDTA (Pháp) với hơn 20 đại biểu từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Xem thêm...

 

Hội thảo khoa học DITAGIS lần thứ nhất

gis1Hội thảo khoa học DITAGIS lần thứ nhất diễn ra vào ngày 25/4/1995 tại Tp. Hồ Chí Minh được sự phối hợp của Ban Chủ nhiệm dự án ‘Hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường’ với khoản 60 đại biểu từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Xem thêm...

 
 

Page 3 of 3

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com