Image1\
Hội thảo GIS

Hội thảo khoa học DITAGIS lần thứ tám

gis8Hội thảo khoa học DITAGIS lần thứ tám diễn ra vào ngày 17-18/10/2002 tại Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, số 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam với gần 300 đại biểu từ Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh Nam Trung bộ, Tây nguyên và đồng bằng sông Cửu Long của các ngành Khoa học, Công nghệ, Môi trường, Xây dựng, Ðịa chánh, Nông nghiệp.

Xem thêm...

 

Hội thảo khoa học DITAGIS lần thứ bảy

gis7Hội thảo khoa học DITAGIS lần thứ bảy diễn ra vào ngày 28/9/2001 tại Cần Thơ với gần 250 đại biểu từ Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh Nam Trung bộ, Tây nguyên và đồng bằng sông Cửu Long của các ngành Khoa học, Công nghệ, Môi trường, Xây dựng, Ðịa chánh, Nông nghiệp.

Xem thêm...

 
 

Hội thảo khoa học DITAGIS lần thứ sáu

gis6Hội thảo khoa học DITAGIS lần thứ sáu diễn ra vào ngày 25/7/2000 tại Tp. Hồ Chí Minh với gần 200 đại biểu từ Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh Nam Trung bộ, Tây nguyên và đồng bằng sông Cửu Long của các ngành Khoa học, Công nghệ, Môi trường, Xây dựng, Ðịa chánh, Nông nghiệp.

Xem thêm...

 
 

Hội thảo khoa học DITAGIS lần thứ năm

gis5Hội thảo khoa học DITAGIS lần thứ năm diễn ra vào ngày 28/1/1999 tại Ðồng Nai với gần 200 đại biểu từ Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh Nam Trung bộ, Tây nguyên và đồng bằng sông Cửu Long của các ngành Khoa học, Công nghệ, Môi trường, Xây dựng, Ðịa chánh, Nông nghiệp.

Xem thêm...

 
 

Hội thảo khoa học DITAGIS lần thứ tư

gis4Hội thảo khoa học DITAGIS lần thứ tư diễn ra vào ngày 8/1/1998 tại Tp. Hồ Chí Minh với hơn 150 đại biểu từ Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh Nam Trung bộ, Tây nguyên và đồng bằng sông Cửu Long của các ngành Khoa học, Công nghệ, Môi trường, Xây dựng, Ðịa chánh, Nông nghiệp.

Xem thêm...

 
 

Hội thảo khoa học DITAGIS lần thứ ba

gis3Hội thảo khoa học DITAGIS lần thứ ba diễn ra vào ngày 19/8/1996 tại Tp. Hồ Chí Minh với hơn 120 đại biểu từ Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh Nam Trung bộ, Tây nguyên và đồng bằng sông Cửu Long của các ngành Khoa học, Công nghệ, Môi trường, Xây dựng, Ðịa chánh, Nông nghiệp.

Xem thêm...

 
 

Page 2 of 3

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com