Image1\

Giới thiệu Ditagis

Tin tức khoa học

CSDL và phần mềm ứng dụng GIS

Tư vấn và đào tạo GIS

Thông báo Chiêu sinh

          TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM         ...

GIS cho mọi người

Đối tác trong nước

Các đối tác trong nước

Các đối tác trong nước

 

Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý đã và đang hợp tác với nhiều Cơ quan, Tổ chức KHCN, Công ty tr...

Quan hệ quốc tế

Hội thảo GIS

Ditagis Website

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com