Image1\

Phần mềm quản lý môi trường

 

Tên giải pháp phần mềm         PHẦN MỀM QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Lĩnh vực áp dụng Ủy ban Quận/Huyện, Chi cục bảo vệ môi trường, Phòng quản lý môi trường, Phòng cảnh sát môi trường...
Tính năng của giải pháp phần mềm
- Quản lý các tuyến cây xanh, thông tin của từng cây...
- Cập nhật mới đối tượng
- Báo cáo thống kê tình trạng sức khỏe của cây, thống kê cây xanh trên tuyến đường.
- Đề nghị giải pháp bảo dưỡng tuyến cây.
- Lập bản đồ cây xanh theo tuyến đường, theo vùng địa lý.
  •  Quản lý các điểm phát sinh ô nhiễm.
  •  Quản lý các chỉ tiêu quan trắc của các điểm quan trắc môi trường.
  •  Báo cáo thống kê chỉ tiêu quan trắc.
  •  Khoanh vùng ô nhiễm.
  •  Lập bản đồ ô nhiễm môi trường.
Yêu cầu hệ thống HĐH: windows,server và client
Ưu điểm
  • Thuận tiện trong công tác quản lý, cập nhật, thống kê.
  • Tạo điều kiện thuận lơi cho công tác dự báo ô nhiễm.
  • Thuận tiện trong xác định vị trí ô nhiễm.
  • Giao diện sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com