Image1\

Ứng dụng GIS phục vụ quản lý lưới điện tỉnh Bình Thuận

dien binh thuanỨng dụng GIS phục vụ quản lý lưới điện tỉnh Bình Thuận

 

 

Mục tiêu của đề tài:

  • Nghiên cứu thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng một số phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý lưới điện tỉnh Bình Thuận .

Nội dung nghiên cứu:

  • Phân tích, thiết kế CSDL phục vụ quản lý lưới điện tỉnh Bình Thuận theo mô hình Datafile.
  • Xây dựng phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý lưới điện tỉnh Bình Thuận (Sử dụng phần mềm ArcView GIS).
  • Đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Newer news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com