Image1\

Trò chơi Địa lý

geogame(09/12/2004)

Mọi người ở mọi lứa tuổi có thể tham gia trò chơi địa lí (Geography Game). Trò chơi này áp dụng một số kỹ thuật trong ngành GIS để dạy người chơi học môn địa lí khi mà họ đang chơi.

Đây là một hình thức vừa chơi vừa học rất là thú vị. Thông qua trò chơi bạn có thể biết được nhiều kiến thức về địa lí chẳng hạn: Cờ của các quốc gia trên thế giới, thủ đô của những nước trên thế giới,dân số của từng nước.

 Nguồn


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com