Image1\

Các khoá học ngắn hạn về GIS dành cho Chuyên gia

training4gia(09/12/2004)

Training 4 GIS, bộ phận đào tạo và tư vấn của GeoInformationGroup, đã đưa ra cho các chuyên gia một cơ hội được đào tạo về GIS mà không tốn nhiều thời gian như giáo trình đầy đủ trước đây.

Được thiết kế cho bất kỳ chuyên gia nào quan tâm đến GIS, giáo trình mới cung cấp cho những người tham gia một chương trình súc tích, ngắn gọn nhằm giới thiệu một vài điểm chuyên ngành liên quan đến GIS. Thông qua sự giới thiệu này các chuyên gia có thể chọn lựa một trong 5 phần có liên quan đặc biệt đến chuyên ngành mà họ đang làm việc. Mỗi phần được thiết kế cho một nhóm người duy nhất với các chủ đề sau: Quản lý Đất đai, Xác định đất thổ cư, Đất ô nhiễm, Nghiên cứu lịch sử và Hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Cung cấp đầy đủ các thông tin, mỗi phần bao gồm 2 chương với bài tập thực tế, ước tính sẽ hoàn tất sau 10-12 giờ học.

Bên cạnh những phần trên, nhóm GeoInformation sẽ phát hành một bộ thông tin đào tạo kỹ thuật trong việc giải thích và làm sáng tỏ các bức ảnh không gian hiện đại, các bức ảnh không gian lịch sử, thiết kế bản đồ và đất thổ cư.

Nguồn


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com