Image1\

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Hệ Thống Thông Tin Địa Lý (GIS)

Đề tài “MÔ HÌNH ỨNG DỤNG GIS ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI CỦA ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP.”

Học viên thực hiện: Trần Thị Thu Dung

Đây là đề tài mang tính thực tiễn cao, đi sâu nghiên cứu và phát triển ứng dụng của GIS phục vụ công tác đánh giá đất đai, nhằm góp phần cho sự phát triển và hiện đại hóa ngành nông nghiệp Việt Nam trong xu hướng hội nhập hiện nay.

Xuất phát từ nghiên cứu về phân tích không gian - một thế mạnh rất riêng của GIS và phương pháp đánh giá đất đai theo FAO từ đó xây dựng đề tài.

Mục tiêu:

Xây dựng mô hình GIS tự động đánh giá khả năng thích nghi đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp. Mô hình này được thực hiện với nhiều bước đánh giá tự động làm việc cho việc đánh giá đất đai được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả, tiết kiệm thời gian và nhân lực, mang lại sản phẩm đánh giá đất đai có chất lượng cao.

Nhiệm vụ và nội dung của luận văn đề cập đến một số vấn đề chính sau:

  • Nghiên cứu phương pháp đánh giá đất đai của FAO (Food and Agriculture Organization - Tổ chức Lương Nông Thế Giới)
  • Các phương pháp phân tích GIS (phân tích dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính) dùng trong đánh giá đất đai
  • Thiết kế và xây dựng mô hình ứng dụng GIS đánh giá điều kiện tự nhiên của đất đai phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
  • Xây dựng giải thuật
  • Cài đặt chương trình bằng ngôn ngữ Avenue
  • Thử nghiệm chương trình

Hội đồng chấm luận văn: (theo Quyết định số 56/QĐ-ĐHBK-SĐH ngày 25/02/2004 của Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa Tp.HCM)

1. GS.TS. Nguyễn Lãm, Chủ Tịch Hội đồng
2. PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Huy, Ủy Viên Hội đồng
3. TS. Nguyễn Văn Nhân, Ủy Viên Hội đồng
4. PGS.TS. Trần Vĩnh Phước, Ủy Vỉên Hội đồng
5. TS. Trương Chí Hiền, Thư ký Hội đồng

Buổi bảo vệ Luận văn đã diễn ra vào ngày 13/03/2004 tại Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM - phòng Hội thảo Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý.

Kết quả bảo vệ: 9/10 (Giỏi)


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com