Image1\

Bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ khóa Cao học K.14 (K.14) chuyên ngành: Hệ Thống Thông Tin Địa Lý (GIS)

Vào ngày 10/ 09/ 2005, tại phòng Hội thảo Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý – Trường Đại học Bách Khoa, Tp. HCM đã tổ chức buổi Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ khóa Cao học K.14 chuyên ngành: Hệ Thống Thông Tin Địa Lý.

 Danh sách học viên cao học bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ khóa này gồm:

 1.   Lê Đức Trị:

Mã số học viên: 01003243

 Tên luận văn: Nghiên cứu phương pháp hiệu chỉnh mô hình tính toán truyền lũ cho khu vực Tứ Giác Long Xuyên.

Cán bộ hướng dẫn: TS. Lê Văn Dực

 

2.   Trần Minh Tùng:

Mã số học viên: 01003244

 Tên luận văn: Nghiên cứu xây dựng mô hình dữ liệu hướng đối tượng theo không gian – thời gian phục vụ quản lý ngành Công nghiệp ( Áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai).

 Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Trần Vĩnh Phước.

 

3.   Trần Thế Vinh:

Mã số học viên: 01003247

 Tên luận văn: Xây dựng quy trình thành lập bản đồ phân vùng phân phối tiêu thụ sản phẩm.

Cán bộ hướng dẫn: TS. Võ Văn Huy.

PGS.TS. Trần Vĩnh Phước.

 

  4.   Đào Ngọc Thanh Xuân:

Mã số học viên: 01003248

 Tên luận văn: Nghiên cứu xây dựng tổ chức giải thuật phân tích không gian hỗ trợ việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững.

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Phước.

 

 5.   Nguyễn Đức Tuấn:

Mã số học viên: TTĐL13 – 005.

 Tên luận văn: Phát triển một số kỹ thuật toán phân tích mạng cho bài toá thu gom rác đô thị - Áp dụng cho Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Trần Vĩnh Phước.

 


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com