Image1\

Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý (DITAGIS) tham dự Hội thảo Hợp tác Khoa học và Công nghệ Việt - Bỉ diễn ra ngày 21/ 02/ 2006 tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II

Ngày 21 tháng 02 năm 2006, Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý (DITAGIS) đã tham dự buổi Hội thảo Hợp tác Khoa học và Công nghệ Việt - Bỉ tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy Sản II. Đây là buổi hội thảo do Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Cơ quan chính sách khoa học Liên bang Bỉ tổ chức, mang ý nghĩa thiết thực nhằm đánh giá những ứng dụng công nghệ khoa học của Việt Nam vào các ngành nuôi trồng thủy sản.

Cùng với các Viện nghiên cứu, trường đại học, các sở bộ ban ngành và các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam - Bỉ. Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý (DITAGIS) đã trình bày dự án “Nghiên cứu sử dụng cơ sở dữ liệu GIS và viễn thám về mực nước tại vùng đồng bằng sông Mêkông”.

Đây là dự án hợp tác giữa Trung tâm DITAGIS và Tập đoàn Spacebel (Hoa Kỳ) nhằm theo dõi vấn đề lũ lụt tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long bằng cách đề xuất mô hình hệ thống tích hợp cho phép tích hợp dữ liệu đo mực nước, dữ liệu ảnh viễn thám và các thông tin liên quan đến lũ lụt, thiết kế hệ thống bản đồ tự động báo lũ…

Dự án khoa học của Trung tâm DITAGIS đã thu hút rất nhiều sự quan tâm chú ý của các đại biểu vì đây là một hệ thống sử dụng dữ liệu viễn thám, thích hợp cho việc quan sát, thiết lập mô hình và cho phép theo dõi những thay đổi có ảnh hưởng lên môi trường, xây dựng bản đồ địa hình vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hệ thống này bao gồm cả các loại dữ liệu địa hình (bản đồ, mô hình số địa hình), các ảnh chụp đã được số hóa, các dữ liệu địa chất, kinh tế - xã hội và cơ sở dữ liệu về các hoạt động của cả vùng. Dự án này cho phép xây dựng bản đồ những vùng ngập lụt, sau này sẽ có tác dụng thiết thực trong công tác quy hoạch cần thiết để bảo vệ dân cư và mùa màng.

Tại hội nghị này, phía Bỉ đã có những đánh giá cao về khoa học và công nghệ Việt Nam. Đánh dấu bước ngoặc trong việc hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Bỉ.


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com