Image1\

GIS phục vụ quản lý dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

giamsatdichbenhĐề tài "Ứng dụng công nghệ GIS giám sát dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh" do TS Lê Trường Giang và Th.S Lưu Đình Hiệp làm chủ nhiệm đề tài đã được nghệm thu ngày 11/09/2007.

Theo đó, đề tài đã khởi tạo được cơ sở dữ liệu hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên 11 loại bệnh nguy hiểm và xây dựng bộ công cụ phần mềm giúp cập nhật, tìm kiếm, thống kê các thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó đề tài cũng đã áp dụng các công cụ phân tích không gian để hỗ trợ khoanh vùng dịch bệnh; xác định vùng nguy cơ xảy ra dịch và thành lập bản đồ phân bố dịch bệnh.

Hiện nay, cơ sở dữ liệu và phần mềm được cài đặt tại server của Sở Y tế nhằm phục vụ cho công tác quản lý của Ngành Y tế trên địa bàn thành phố.


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com